Unijne organizacje społeczeństwa obywatelskiego zajmujące się prawami człowieka sygnalizują większe trudności w pracy

W piątek 19 stycznia EKES we współpracy ze swoją Grupą Łącznikową był gospodarzem spotkania, na którym zostało zaprezentowane sprawozdanie opracowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). W sprawozdaniu tym ostrzega się przed kurczeniem się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego do walki o poszanowanie praw człowieka w UE.

W sprawozdaniu „Wyzwania stojące przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi w obszarze praw człowieka w UE” zwraca się uwagę na niepokojące problemy napotykane coraz częściej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w UE w ich pracy. Problemy te są podzielone na kilka grup:

  • ograniczenia prawne, od trudności przy zakładaniu organizacji do problemów związanych ze swobodą zrzeszania się, organizacją pokojowych zgromadzeń, wolnością słowa i dostępem do informacji.
  • przeszkody ograniczające dostęp do zasobów, zwłaszcza finansowania strukturalnego i długoterminowego;
  • piętnowanie i próby dyskredytowania, jak również ataki fizyczne i słowne wobec aktywistów zamiast zapewnienia bezpiecznego środowiska dla działalności tych organizacji;
  • trudności z wywieraniem pozytywnego wpływu na legislację i kształtowanie polityki jako uznane, pełnoprawne podmioty.

W sprawozdaniu stwierdza się, że aby zapewnić wsparcie dla ochrony, promowania i pełnej realizacji praw człowieka, konieczne jest pilne wdrożenie wszystkich propozycji agencji FRA i innych organów UE, takich jak EKES, i zwiększenie skuteczności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ramach UE. (mr)