Przewodniczący Georges Dassis uczestniczy w ceremonii wręczenia nagród Srebrnej Róży w Parlamencie Europejskim

23 stycznia przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) George Dassis wziął udział w 15. ceremonii wręczenia nagród Srebrnej Róży, którą w Parlamencie Europejskim zorganizował SOLIDAR we współpracy z Grupą Socjalistów i Demokratów w PE oraz Partią Europejskich Socjalistów.

George Dassis, którego kadencję przewodniczącego charakteryzuje dążenie do stworzenia Europy bardziej opartej na solidarności, wyraził poparcie, zarówno swoje osobiste, jak i całego EKES-u, dla działań SOLIDAR-u na rzecz budowy sprawiedliwszej Europy: „Solidarność była naczelną wartością w momencie zakładania Unii Europejskiej i musi nadal stanowić integralną część projektu europejskiego”.

SOLIDAR to europejska sieć ponad 60 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 27 różnych krajów, która dąży do wspierania sprawiedliwości społecznej w Europie i na całym świecie. Od 2000 r. przyznaje nagrody Srebrnej Róży, aby zwrócić uwagę na pracę organizacji społeczeństwa obywatelskiego i jednostek przy tworzeniu projektów i inicjatyw mających na celu stworzenie sprawiedliwszego świata, który będzie bardziej nastawiony na solidarność.