W EKES-ie istnieje różnica opinii w kwestii delegowania pracowników w transporcie Sprzeciw Grupy Pracodawców wobec opinii EKES-u

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Grupa Pracodawców nie poparła opinii EKES-u w sprawie czasu jazdy kierowcy i czasu odpoczynku, czasu pracy i delegowania pracowników. Zdaniem Grupy opinia nie odzwierciedlała wystarczająco różnic opinii w Komitecie na temat wniosku Komisji dotyczącego delegowania pracowników.

„Zastosowanie zasad delegowania pracowników do międzynarodowego transportu drogowego wynika z protekcjonizmu i ogranicza swobodę przemieszczania się. Niestety przyjęty przez EKES dokument nie odzwierciedla tych negatywnych konsekwencji. Naraża to na poważny szwank jednolity rynek UE i tysiące MŚP działających w sektorze transportu w całej Europie odczują to dotkliwie” – stwierdził Jacek P. Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców.

Podczas debaty członkowie Grupy Pracodawców wskazali liczne rozbieżności we wniosku Komisji dotyczącym delegowania kierowców. Bez odpowiedniej infrastruktury zaostrzone przepisy przyniosłyby efekt przeciwny do zamierzonego i nie poprawiłyby warunków pracy.

Członkowie podkreślili, że proponowane przepisy wzbudzą niepewność i obciążą zarówno kierowców, jak i przedsiębiorstwa dodatkową biurokracją. Zwrócili uwagę na zawarte w prawodawstwie niedokładne definicje, które mogą prowadzić do absurdalnych sytuacji.

Grupa zgłosiła szereg poprawek do opinii, lecz nie spotkały się one z poparciem ze strony sprawozdawcy i większości członków EKES-u. Opinia została przyjęta na sesji plenarnej w dniu 18 stycznia 2018 r. stosunkiem głosów 193 do 89, 17 osób wstrzymało się od głosu. (lj)