Społeczeństwo obywatelskie w UE: przyszłe scenariusze na 2030 r. – nadzwyczajne posiedzenie Grupy Innych Podmiotów

Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie

W drugim dniu lutowej sesji plenarnej Grupa III zorganizuje w EKES-ie nadzwyczajne posiedzenie nt. „Społeczeństwo obywatelskie w UE: przyszłe scenariusze na 2030 r.” (sala JDE 62).

Celem jest przedstawienie promowanego we współpracy z Grupą Łącznikową badania zatytułowanego „Przyszły rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej do 2030 r.” Badanie zostało zlecone przez EKES ośrodkowi CNVOS (Centrum Usług Informacji, Współpracy i Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Słowenii) oraz sieci ENNA (Europejska Sieć Krajowych Stowarzyszeń Społeczeństwa Obywatelskiego).

W oparciu o badania źródeł wtórnych: niedawnych analiz i opracowań, wywiadów i ankiet – rzuca ono światło na obecną sytuację organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie krajowym i europejskim. Jego celem jest przyjrzenie się najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoją organizacje społeczeństwa obywatelskiego, oraz sposobom stawienia im czoła. Przedstawiono pięć scenariuszy dotyczących najważniejszych czynników warunkujących zmiany oraz uwzględniono konkretne zalecenia i wnioski.

W wydarzeniu wezmą udział członkowie EKES-u i przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Moderatorem będzie redaktor naczelna EURACTIV Daniela Vincenti. Wśród prelegentów znajdą się: Ramón Luis Valcárcel Siso, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za stosunki z EKES-em i KR-em, Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej w Komisji Europejskiej, przewodniczący Grup w EKES-ie oraz wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego. (ih)