Konsultacje EKES-u z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

EKES wzywa UE i państwa członkowskie do przyjęcia na poziomie europejskim modelu cyberbezpieczeństwa, do wzmocnienia mandatu europejskiej agencji ds. cyberbezpieczeństwa oraz do ustanowienia skutecznego europejskiego systemu certyfikacji dla usług i produktów udostępnianych przez internet.

Takie są główne wnioski z wysłuchania publicznego na temat aktu ws. cyberbezpieczeństwa, które odbyło się 9 stycznia 2018 r. w Brukseli. Zostaną one włączone do opinii EKES-u, którą przygotowują Alberto Mazzola i Antonio Longo z Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN).

EKES zdecydowanie popiera pakiet na rzecz cyberbezpieczeństwa zawarty we wniosku przedłożonym Radzie przez Komisję Europejską we wrześniu 2017 r. i pragnie podkreślić następujące środki:

  • Model europejskiego cyberbezpieczeństwa

Pojęcie cyberbezpieczeństwa jest już powszechnie znane. Jest to globalne wyzwanie, jako że ataki mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu, a ich celem mogą być obywatele, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, systemy zabezpieczenia społecznego i sektory gospodarki każdego państwa członkowskiego. Dlatego EKES zachęca UE do podjęcia niezbędnych kroków i do uzgodnienia na ogólnoeuropejskim poziomie modelu odpornościowego przeciw tego rodzaju atakom.

  • Silniejsza agencja UE ds. cyberbezpieczeństwa

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), mająca obecnie swą siedzibę w Grecji, jest ośrodkiem zapewniającym fachową wiedzę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Europie. Zdaniem EKES-u należy ją rozwijać, nadać jej stały charakter i przyznać większe środki. Jej prace powinny się skupiać na e-administracji i usługach powszechnych (e-zdrowie), na zapobieganiu kradzieży tożsamości i oszustwom internetowym oraz na zwalczaniu tych zjawisk.

  • Europejska certyfikacja cyberbezpieczeństwa

Aby zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa, EKES zaleca ustanowienie unijnych ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa w oparciu o wspólnie określone standardy w zakresie cyberbezpieczeństwa i ICT na poziomie europejskim. Usługi i produkty udostępniane online mogłyby następnie uzyskać certyfikację z odpowiednim systemem oznakowania, aby zwiększyć zaufanie konsumentów. (mp)