EKES zorganizował prezentację poradnika Komisji dla państw członkowskich na temat funduszy UE na rzecz integracji imigrantów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komisja Europejska wspólnie zorganizowały w styczniu publikację nowego poradnika dla państw członkowskich na temat tego, jak ułatwić integrację imigrantów dzięki skuteczniejszemu i bardziej skoordynowanemu wykorzystaniu dostępnych funduszy unijnych.

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dla krajowych i regionalnych instytucji finansujących, by mogły one dobrać jak najlepszy zestaw pomocowy spośród różnych funduszy unijnych dostępnych w obecnym okresie budżetowym 2014–2020.

Poradnik ma ułatwić proces integracji ponad 20 milionów imigrantów z krajów trzecich, którzy choć przybyli do UE legalnie, to natrafiają na szereg trudności i na dyskryminację.

Jak podkreślono na imprezie inauguracyjnej, 40% tych osób jest zagrożonych ubóstwem, a 18% pozostaje bez pracy. Dodatkowo 19% z nich przedwcześnie kończy edukację, co stanowi niemal dwukrotność średniego unijnego poziomu tego wskaźnika.

„UE musi wykazać się solidarną i humanitarną postawą. Nie można traktować imigracji jako obciążenie. Gdy imigranci doświadczą autentycznej integracji, będą dobrodziejstwem nie tylko dla naszej gospodarki, ale i dla całego społeczeństwa” – powiedział przewodniczący EKES-u Georges Dassis. (ll)

Na zdjeciu: Corina Crețu, europejska komisarz do spraw polityki regionalnej, Cristian Pîrvulescu, członek EKES-u, i Georges Dassis, przewodniczący EKES-u