Jakie jest miejsce kultury w przyszłości Europy? Europejskie nastolatki przygotowują się do wypowiedzi na ten temat w Brukseli

W ciągu pięciu tygodni członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odwiedzą wybrane szkoły w swych krajach w celu przygotowania uczniów do sesji młodzieżowej „Twoja Europa – Twoje zdanie”, która odbędzie się w dniach 15–16 marca 2018 r. w Brukseli.

Członkowie EKES-u będą pracować z uczniami przed marcowym spotkaniem, by przygotować odpowiedzi na niektóre kluczowe pytania odnoszące się do przyszłości europejskiej kultury:

  • Czym jest kultura europejska: czy jest to po prostu suma tradycji narodowych, czy też istnieją wspólne wartości, które sprawiają, że wszyscy jesteśmy Europejczykami?
  • Jaką rolę odgrywa kultura i wymiana kulturalna w życiu uczniów?
  • Co Unia Europejska może uczynić, by promować kulturę (kino, muzykę, taniec, literaturę, teatr itd.) i lepiej chronić obiekty dziedzictwa kulturowego?
  • Jaką rolę mogłaby odgrywać kultura w ożywieniu gospodarczym europejskich miast i regionów?
  • W jaki sposób ożywienie gospodarcze może stworzyć nowe szanse dla młodzieży pod względem nowych miejsc pracy?

„Twoja Europa – Twoje zdanie” (YEYS) to sztandarowa impreza organizowana dla młodzieży przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), który jest głosem społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim. Dzięki tej inicjatywie EKES dba o to, by poglądy, doświadczenia i pomysły młodego pokolenia zostały uwzględnione w procesie kształtowania polityki UE. (ks)