EKES zdecydowanie popiera priorytety pierwszej prezydencji bułgarskiej w Radzie UE

„Sukces prezydencji nie zależy od wielkości kraju, lecz od woli politycznej, by podejmować działania, które mają największe znaczenie dla przyszłości Europy” – powiedział przewodniczący EKES-u Georges Dassis, witając na styczniowej sesji plenarnej Komitetu bułgarską wiceminister pracy i spraw społecznych Zornicę Rusinową. Minister Rusinowa przedstawiła członkom EKES-u cztery priorytety prezydencji bułgarskiej:

  • przyszłość Europy i młodzież;
  • europejska perspektywa Bałkanów Zachodnich i sieć połączeń w tym regionie;
  • bezpieczeństwo i stabilność w silnej i zjednoczonej Europie;
  • gospodarka cyfrowa i umiejętności cyfrowe przydatne w przyszłości.

Wskazała również główne zagadnienia w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia, na których pragnie się skupić prezydencja bułgarska w najbliższych sześciu miesiącach:

  • przyszłość pracy,
  • wzmocnienie społecznego wymiaru Europy,
  • działania dotyczące wczesnego okresu rozwoju dziecka,
  • równe prawa dla osób niepełnosprawnych.

„Z niecierpliwością oczekujemy na opinie rozpoznawcze sporządzone przez EKES na nasz wniosek” – dodała. (sg)

Na zdjęciu: Zornica Rusinowa, bułgarska wiceminister pracy i spraw społecznych, oraz Georges Dassis, przewodniczący EKES-u