Co roku w Brukseli odbywa się wiele debat. Dwie trzecie prelegentów występujących w takich debatach jest płci męskiej. Wiele kobiet mogłoby jednak wnieść w dyskusje na tematy unijne wiedzę fachową i różnorodność. Podstawą strategii The Brussels Binder, aby przeciwdziałać tej nierównowadze, jest stworzenie platformy, która może służyć zarówno ekspertkom, jak i organizatorom debat poszukującym prelegentek. EKES Info rozmawiało z Juliane Schmidt o ogólnej strategii zmiany męskiego oblicza brukselskich paneli dyskusyjnych.

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Pani osobiście i dla Pani organizacji?

Juliane Schmidt: The Brussels Binder dąży do przeobrażenia kultury, tak by równa reprezentacja płci stała się normą. Nagroda EKES-u jest wyrazem uznania dla wagi naszych zmagań. Zdobycie nagrody oznacza dla nas, że kwestie reprezentacji kobiet stają się kluczowym elementem programu oraz że docenia się nasze prace na rzecz dynamicznego społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie.

Jakiej rady udzieliłaby Pani innym organizacjom, by ich działania i programy prowadziły do osiągnięcia zakładanych wyników?

The Brussels Binder opiera się na bardzo pluralistycznym podejściu, którego celem jest stworzenie synergii z różnymi partnerami i w dłuższej perspektywie – rozwinięcie sieci podobnie myślących organizacji i grup w całej UE. Jako organizacja realizujemy feministyczne zasady przywództwa, w tym dzielimy się siłą z innymi i rozwijamy siłę w sobie. Współpracujemy z wolontariuszkami, którym przyświeca idea zmiany społeczeństwa, i cenimy włączenie społeczne i przejrzystość, dzięki czemu wszystkie członkinie mogą wyrazić swe pomysły i opinie.

W jaki sposób wykorzystają Państwo otrzymane środki finansowe, by świadczyć dalszą pomoc społeczności?

Środki te nie tylko poprawią jakość techniczną naszych baz danych i strony internetowej (brusselsbinder.org), lecz pomogą nam również zaangażować się w organizację szkoleń i warsztatów (dla kobiet aktywnych zawodowo, a także w celu podniesienia świadomości w organizacjach i przedsiębiorstwach), spotkań i innych wydarzeń budujących wspólnotę ekspertek i kobiet aktywnych zawodowo oraz zapewnić organizatorom i uczestnikom konferencji zestawy narzędzi.

Parytety płci są wyrazem globalnej tendencji do poprawienia reprezentacji kobiet w organach decyzyjnych. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Czy Pani zdaniem wprowadzenie kwot ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia równowagi płci w panelach dyskusyjnych i instytucjach? Co jest jeszcze potrzebne?

Kwoty są szansą na zmianę mentalności, podniesienie świadomości i uniknięcie nieświadomych uprzedzeń i praktyk. Jednocześnie są dosyć kontrowersyjne i powodują podziały. Istotne jest uznanie, że powinny być one środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Muszą im towarzyszyć inne środki, takie jak kampanie uświadamiające, szkolenia – dla kadry kierowniczej i kobiet pracujących zawodowo.