Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), jako głos społeczeństwa obywatelskiego, wspiera i docenia wartościowe działania różnorodnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego UE, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Każdy z tych podmiotów każdego dnia na swój sposób dąży do tego, by nasza Europa była lepszym miejscem do życia.

Raz do roku EKES specjalnym wyróżnieniem nagradza i pokazuje szczególne osiągnięcia zorganizowanego społeczeństwa Europy w danej, starannie wybranej przez EKES dziedzinie, która stanowi istotną część jego działalności. W tym roku Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznano po raz jedenasty i jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że tym razem honoruje ona wzmacnianie pozycji kobiet i działania na rzecz równości płci.

W skrócie

Obejrzyj ceremonię wręczenia Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019

Przeżyj jeszcze raz najlepsze momenty uroczystości wręczenia nagród, oglądając nasz krótki film!

Broszura na temat Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego

EKES opublikował broszurę przedstawiającą pięć nagrodzonych projektów i ogólne informacje o Nagrodzie dla Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019 w mediach

Oto wybór charakterystycznych nagłówków na temat Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019, jakie pojawiły się do tej pory w mediach.

Wiadomości EKES-u

Włoska organizacja Kobieca Toponimia laureatem Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn

W dniu 12 grudnia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyznał nagrody pięciu organizacjom społeczeństwa obywatelskiego opowiadającym się za równością szans dla kobiet i mężczyzn, podnoszącym świadomość na temat potencjału i osiągnięć kobiet oraz przyczyniającym się do wzmocnienia pozycji kobiet w społeczeństwie i gospodarce Europy. Nagrodę w wysokości 50 000 EUR podzielono między pięć zwycięskich projektów. Pierwszą nagrodę w wysokości 14 000 EUR otrzymała włoska organizacja Kobieca Toponimia. Pozostałe cztery nagrody po 9 000 EUR otrzymały w kolejności:Ogólnopolski Strajk Kobiet, bułgarskie stowarzyszenie NAJA i jego projekt „Bajka”, Fińskie Stowarzyszenie Oprogramowania i E-biznesu i jego program „Kod Kobiet” oraz „The Brussels Binder” z Belgii.

Słowami laureatów

„Czymże jest nazwa?” Zwalczanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn dzięki toponimii

Zdobywca pierwszej nagrody, włoska organizacja „Toponomastica femminile” (kobieca toponimia), angażuje się w propagowanie równości kobiet i mężczyzn poprzez nadawanie miejscom publicznym, zwłaszcza miejskim ulicom, placom i parkom, imion wybitnych kobiet. Maria Pia Ercolini twierdzi, że to symboliczne uznanie ich wkładu na rzecz społeczności może w znacznym stopniu przyczynić się do zapewnienia kobietom należnego im miejsca w społeczeństwie.

Ogólnopolski Strajk Kobiet – angażowanie kobiet z małych miasteczek w walkę o prawa kobiet

Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK), laureat drugiej nagrody, to ruch oddolny powstały w 2016 r. w Polsce w reakcji na podjętą przez rząd próbę likwidacji praw kobiet w zakresie aborcji. Od tego czasu ruch rozwinął się w całym kraju i poprowadził szereg działań, w których masowo wzięły udział kobiety z małych i średnich polskich miast. Prowadząca OSK Marta Lempart dzieli się swoimi przemyśleniami na temat kluczowego znaczenia tego ruchu w dzisiejszej Polsce.

 

NAJA: „Przemoc domowa to problem społeczny, nie prywatny”

Bułgarskie stowarzyszenie NAJA, które zdobyło trzecią nagrodę, od 20 lat zwalcza przemoc domową w małych, defaworyzowanych społecznościach i realizuje program pomocy społecznej dla ofiar znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji. Jednocześnie, jak wyjaśnia w wywiadzie Swetła Siwczewa, stowarzyszenie skupia się na zapobieganiu przemocy poprzez pracę z małymi dziećmi, by badać sposoby przełamywania i pokonywania stereotypów społecznych z myślą o rozszerzaniu horyzontów i wykorzystaniu potencjału dzieci.

#mimmitkoodaa: wejście do branży informatycznej, bastionu segregacji płciowej

Podstawową misją zdobywcy czwartej nagrody – Fińskiego Stowarzyszenia Oprogramowania i e-Biznesu (Ohjelmisto- ja e-business ry) – jest zwiększenie liczby kobiet zajmujących się oprogramowaniem. Stowarzyszenie oferuje praktyczne, bezpłatne warsztaty kobietom, które nie mają wcześniejszych doświadczeń w kodowaniu, by mogły rozwinąć skrzydła w branży informatycznej. Rasmus Roiha i Milja Köpsi rozmawiali z nami o filozofii #mimmitkoodaa i o tym, w jaki sposób ich organizacja planuje wykorzystać otrzymane środki.

The Brussels Binder: nowe oblicze brukselskich paneli dyskusyjnych

Co roku w Brukseli odbywa się wiele debat. Dwie trzecie prelegentów występujących w takich debatach jest płci męskiej. Wiele kobiet mogłoby jednak wnieść w dyskusje na tematy unijne wiedzę fachową i różnorodność. Podstawą strategii The Brussels Binder, aby przeciwdziałać tej nierównowadze, jest stworzenie platformy, która może służyć zarówno ekspertkom, jak i organizatorom debat poszukującym prelegentek. EKES Info rozmawiało z Juliane Schmidt o ogólnej strategii zmiany męskiego oblicza brukselskich paneli dyskusyjnych.