Aria Nuova: dziedzictwo kulturowe na rzecz integracji społecznej

Spółdzielnia Aria Nuova poprzez swój projekt Ecomuseo pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, aby mogły zapoznawać się z dziedzictwem kulturowym, podkreślając, że każdy ma prawo do korzystania z kultury. Dzięki tej inicjatywie uczestnicy odwiedzają miejsca dziedzictwa kulturowego, a następnie wyrażają swoje przeżycia estetyczne w w laboratoriach partycypacyjnych, co zmniejsza ich poczucie wyobcowania. Zdaniem Vincenza Griffa z Aria Nuova nagroda stanowi istotny sygnał świadczący o integracji solidarności, zarówno ogólnie dla społeczeństwa obywatelskiego, jak i w szczególności dla środowiska osób niepełnosprawnych.

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Państwa osobiście i dla Państwa organizacji?

Aria Nuova: Ta nagroda to ukoronowanie procesu, w który głęboko wierzyliśmy i w ramach którego mogliśmy wypróbować innowacyjne formy rehabilitacji dla osób korzystających z usług psychiatrycznych. Dzięki temu osoby te miały dostęp do działalności kulturalnej i wartości estetycznych, które mają wielkie znaczenie dla rozwoju osobistego każdego człowieka.

Jakiej rady udzieliliby Państwo innym organizacjom, by ich działania i programy prowadziły do osiągnięcia podobnych wyników?

Uważam, że warto zachęcać do wszelkich projektów, których celem jest podnoszenie świadomości społecznej, tak aby wszyscy mieli możliwość docenienia wartości dziedzictwa kulturowego, będącego dobrem powszechnym.

W jaki sposób wykorzystają Państwo te konkretne środki finansowe, by świadczyć dalszą pomoc społeczności?

Jesteśmy bardzo dumni z wyrażonego wobec nas uznania i wykorzystamy tę nagrodę, by zwiększyć liczbę projektów i inicjatyw związanych z projektem Ecomuseo. Chcielibyśmy zaangażować w tę inicjatywę więcej centrów rehabilitacji psychiatrycznej, gdyż naszym ostatecznym celem jest uświadomienie wszystkim ludziom znaczenia, jakie ma udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

We Włoszech wydatki na opiekę socjalną dla osób z niepełnosprawnościami zostały obcięte o 10 mln EUR w ciągu dwóch lat (2018–2019), a ustawa zwana „Gdy my odejdziemy” („Dopo di noi”), która w przypadkach, gdy nie ma członków już rodziny mogących się troszczyć o takie osoby, umożliwia objęcie ich opieką socjalną, funkcjonuje zaledwie w czterech regionach. Co dla Państwa oznacza w tym kontekście ta nagroda?

Uznanie poprzez nagrodę EKES-u ma jeszcze większe znaczenie, gdy spojrzymy na włoskie przepisy prawne, które nadal w niedostatecznym stopniu uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami i pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o ochronę takich osób. Próżnia regulacyjna w tym zakresie jest tym bardziej nie do zaakceptowania w obecnej sytuacji społecznej – zwłaszcza w ostatnich latach, gdy na reakcję instytucji czekają potrzeby będące podstawowymi prawami człowieka,umieszczone we włoskiej konstytucji i w prawodawstwie europejskim.

Jest to bardzo prestiżowa nagroda pokazująca wzrastającą świadomość na temat tej kwestii – trudności w dziedzinie zdrowia psychicznego – która łączy się nadal z silną stygmatyzacją. To ważny sygnał solidarności i otwarcia, zarówno dla całego społeczeństwa obywatelskiego, jak i dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. To także motywacja do kontynuowania naszej pionierskiej działalności, dzięki której chcemy uwzględnić inne formy pomocy. Nagroda wyróżnia kraj działający na rzecz solidarności i integracji i uosabia wartości Unii Europejskiej.