Balkans Beyond Borders: uwolnić potęgę młodzieńczej kreatywności, by zagoić rany wojny

Poprzez zapraszanie młodzieży z wszystkich zakątków Bałkanów do dzielenia się swoją kulturą za pośrednictwem festiwalu filmowego organizacja Balkans Beyond Borders (BBB) stara się przezwyciężyć burzliwą historię regionu. Jeżeli cokolwiek się zmieni, to motorem i adresatem tych zmian będą młodzi ludzie – twierdzi przedstawicielka BBB Veroniki Krikoni.

EKES Info: Co otrzymanie nagrody oznacza dla Pani i Państwa organizacji?

Balkans Beyond Borders: W 2019 r. nasza organizacja obchodzić będzie 10. rocznicę istnienia i nagroda jest nie tylko dużą zachętą do dalszej pracy, lecz ma również znaczenie symboliczne. Znalezienie się w grupie finalistów konkursu EKES-u jest wyróżnieniem za 10 lat pracy. Nagroda będzie dla festiwalu tak potrzebnym bodźcem do rozwoju działalności i misji oraz zwiększy jego dostrzegalność poprzez dotarcie do szerszego grona odbiorców w Europie, zarówno dzięki ich fizycznemu udziałowi w wydarzeniach kulturalnych, jak i za pośrednictwem naszej platformy internetowej. Celem jest pobudzanie do dialogu poprzez sztukę. Dzięki nagrodzie będziemy mogli lepiej zintegrować społeczność związaną z BBB, zorganizować specjalne warsztaty poświęcone innowacyjnym tematom i metodom i zapewnić konkretną platformę, na której powstawać będzie europejska przestrzeń publiczna ułatwiająca dzielenie się wspólnymi wartościami, tożsamością i dziedzictwem.

Jakiej rady udzieliłaby Pani innym organizacjom, by ich działania i programy prowadziły do osiągnięcia zakładanych wyników?

Porada jest dwojaka: z jednej strony trzeba nie ustawać w działaniach i pracować metodycznie, a z drugiej strony kluczowym elementem jest otwartość. Razem jesteśmy silniejsi. Należy znaleźć odpowiednich partnerów, którzy pasują do naszej wizji i misji i którzy mogliby zaoferować komplementarne umiejętności i pomóc nam udoskonalić nasze umiejętności.

W jaki sposób wykorzystają Państwo te konkretne środki finansowe, by świadczyć dalszą pomoc społeczności?

Nasza organizacja koncentruje się na koncepcji dzielenia się, o czym mówi temat tegorocznego festiwalu. Chodzi o dzielenie się pomysłami, kulturą oraz zasobami z każdym potrzebującym. Środki te umożliwią nam roztoczenie przed większą liczbą osób wizji lepszej Europy i jeszcze większe skupienie się na młodszych pokoleniach. Nie możemy zapominać, że jeżeli cokolwiek się zmieni, motorem (i adresatem) zmian będą młodzi ludzie.

Balkans Beyond Borders koncentruje się na młodzieży, lecz co ze starszymi pokoleniami, w których rany wojenne jeszcze się nie zabliźniły? Czy Pani zdaniem takie podejście sprawdzi się w odniesieniu do nich?

To wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Młodzi ludzie są przyszłością Europy, podczas gdy starsze pokolenia nacierpiały się z powodu wojny. Jednak umożliwienie młodszym pokoleniom zabrania głosu, doświadczenia swobody kreowania i przedefiniowania swojej przeszłości może wnieść wartość dodaną również dla starszych pokoleń. Hasłem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest „Gdy przeszłość spotyka się z przyszłością“. Właśnie tego próbujemy dokonać, budując pomost między różnymi epokami i adresując nasze działania do starszych pokoleń za pomocą siły oddziaływania młodych ludzi.