Safe Passage: utrzymać przy życiu kulturę praw człowieka

Brytyjska organizacja walcząca o to, by zapewnić dzieciom-uchodźcom bezpieczne i legalne drogi dotarcia do Zjednoczonego Królestwa, wykorzysta pieniądze z nagrody, aby zrealizować cel, jakim jest przesiedlenie 10 tys. dzieci w ciągu 10 lat – wyjaśnia EKES Info Charlotte Morris, kierownik Safe Passage ds. komunikacji i rozwoju.

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Pani i Państwa organizacji?

Safe Passage: Nagroda jest wyrazem naszej silnej determinacji, by godność ludzka i prawa człowieka znalazły się w centrum naszej pracy . Są to wartości, które, jak wiemy, są wspólne dla ludzi w całej Europie i pomimo niepewności, jaką niesie ze sobą przyszłość, nie stracą one aktualności.

Jakiej rady udzieliliby Państwo innym organizacjom, by ich działania i programy prowadziły do osiągnięcia podobnych wyników?

W naszej organizacji jesteśmy zdeterminowani, aby otworzyć uchodźcom bezpieczne i legalne trasy przejazdu. Nasz zespół i partnerzy stosują podejście „po prostu to zróbmy”. Pomocny jest tu też fakt, że jesteśmy małą organizacją.

W jaki sposób wykorzystają Państwo te konkretne środki finansowe, by świadczyć dalszą pomoc społeczności?

Dzięki tej nagrodzie będziemy mogli kontynuować naszą kampanię, aby zapewnić większej liczbie małych uchodźców dostęp do bezpiecznego przejazdu. Chodzi w szczególności o trzy punkty:

PO PIERWSZE – chronienie prawa dzieci-uchodźców w Europie do łączenia rodzin w Zjednoczonym Królestwie – teraz i po brexicie;

PO DRUGIE – kontynuowanie naszej kampanii na rzecz zobowiązania rządu Zjednoczonego Królestwa do przesiedlenia 10 tys. małych uchodźców w ciągu najbliższych 10 lat;

I PO TRZECIE – kampania na rzecz pozytywnej zmiany w podejściu opinii publicznej do oferowania pomocy uchodźcom przez Wielką Brytanię oraz w szerszym ujęciu w nastawieniu w całej Europie.

Jakie znaczenie dla Państwa pracy będzie miał brexit?

Mamy plany, aby zapewnić, że proces ten nie wpłynie na nasze działania. Udało nam się zapewnić poprawkę do ustawy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa, która umożliwi dzieciom-uchodźcom łączenie rodzin w Wielkiej Brytanii również po brexicie. Będziemy również nadal działać na rzecz łączenia uchodźców z rodzinami w całej Europie.