Tastes of Danube (Smaki Dunaju) – chleb symbolem nadziei

Jeśli chcemy przybliżyć Europejczykom ideę zjednoczonej i pokojowej Europy, to musimy zaangażować zwykłych ludzi – twierdzi Eva Hrabal z nagrodzonej organizacji.

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Pani i Państwa organizacji?

Tastes of Danube: Nagroda jest wyrazem ogromnego uznania dla naszych wysiłków na rzecz zbliżania we wszystkich krajach naddunajskich ludzi w różnym wieku i różnego pochodzenia etnicznego i społecznego, poprzez łączenie ich wokół tematu chleba i uświadamianie im naszych wspólnych korzeni kulturowych w regionie naddunajskim i Europie. Jest to wielki zaszczyt i dowód uznania dla licznych organizacji i osób uczestniczących w tym projekcie, zwłaszcza wolontariuszy. Nagroda będzie silnym bodźcem do rozszerzania współpracy europejskiej i stworzenia kulturowej „drogi chlebowej” w całej Europie. Pomoże nam budować międzykulturową przyjaźń nad Dunajem, zachęci innych do przyłączenia się do nas i pomoże nam szerzyć naszą ideę w regionie naddunajskim i w całej Europie, co jeszcze bardziej pozwoli nam przybliżać ludzi do siebie.

Jakiej rady udzieliliby Państwo innym organizacjom, by ich działania i programy osiągały podobne wyniki?

Jeśli chcemy przybliżyć Europejczykom ideę zjednoczonej i pokojowej Europy, to musimy zaangażować zwykłych ludzi, a przede wszystkim uwierzyć w naszą wizję. Musimy poszukiwać partnerów, którzy podzielają tę wizję, jak również znajdować organizacje i partnerów mogących zapewnić wsparcie finansowe. Należy szukać pomysłu, który pomoże nam przezwyciężyć bariery językowe poprzez wspólną działalność. Musimy także od samego początku angażować wolontariuszy jako równoprawnych partnerów i wykorzystywać oferowane przez media cyfrowe możliwości w zakresie komunikacji i współpracy. Musimy zacząć od małych projektów i udowodnić, że potrafimy się z nich wywiązać, co lawinowo pociągnie za sobą inne projekty.

W jaki sposób wykorzystają Państwo te konkretne środki, by świadczyć dalszą pomoc lokalnej społeczności?

Nasza pomoc będzie połączeniem finansowania strukturalnego i wspierania konkretnych działań, by zachęcić partnerów do przyłączenia się do kulturowej „drogi chlebowej”. Mamy nadzieję, że nagroda pomoże nam w pozyskaniu dalszych sponsorów, gdyż duże projekty wymagają dużych środków.

Jaki jest Państwa zdaniem najlepszy sposób na to, by każdy kraj zachował swoje dziedzictwo kulturowe i był z niego dumny, a zarazem by jak najpełniej wykorzystywał różnorodność kulturową Europy?

Musimy unaocznić różnorodność tradycji kulturowych i języków i sprawić, by postrzegano je jako wartość, która wzbogaca nasz wspólny Dom Europejski. Musimy także uświadomić ludziom, że mamy wiele wspólnego w naszym codziennym życiu, a także w naszej historii i kulturze. Należy promować komunikację i współpracę pomiędzy mieszkańcami zachodnich, wschodnich i południowo-wschodnich krajów poprzez podejmowanie wspólnych działań w celu ograniczenia uprzedzeń i kształtowania europejskiej świadomości. Musimy ożywiać europejskie wartości poprzez współpracę z wykorzystaniem innowacyjnych metod. Należy zapewnić budżet dla niewielkich ponadnarodowych projektów kulturalnych i stworzyć możliwości współpracy między małymi, ale aktywnie działającymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Musimy sprawić, by ludzie czuli się w Europie jak we własnym domu!