Dostępne języki:

Artykuł wstępny

EKES nagradza orędowników wartości europejskich

Drodzy Czytelnicy!

Wręczenie Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego jest co roku ważną chwilą dla przyznającego ją Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, lecz także dla wszystkich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które dzięki swej pracy przyczyniają się do poprawienia wspólnego życia w Europie. Symbolicznie na scenę wychodzą i uhonorowani zostają przedstawiciele europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w całej jego różnorodności i bogactwie.

Nowe publikacje

Broszura na temat Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego

EKES opublikował broszurę przedstawiającą pięć nagrodzonych projektów i ogólne informacje o Nagrodzie dla Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wiadomości EKES-u

Niemiecka organizacja „Danube – Networkers for Europe” laureatem Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) 13 grudnia nagrodził pięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego za ich wybitne projekty, które umacniają wartości europejskie, afirmują różnorodność wielu tożsamości Europy oraz promują dziedzictwo kulturowe jako sposób na zjednoczenie Europejczyków.

Tastes of Danube (Smaki Dunaju) – chleb symbolem nadziei

Jeśli chcemy przybliżyć Europejczykom ideę zjednoczonej i pokojowej Europy, to musimy zaangażować zwykłych ludzi – twierdzi Eva Hrabal z nagrodzonej organizacji.

 

Kobiety, które rozwijają skrzydła dzięki SWANS

Organizacja, która pomaga utalentowanym kobietom w trudnej sytuacji skorzystać z wysokiej jakości kształcenia w celu zwiększenia ich szans na satysfakcjonującą karierę, wykorzysta nagrodę pieniężną do tego, by dotrzeć do większej liczby kobiet, które mogą osiągnąć sukces – stwierdziła Martina Dudzinski ze SWANS.

Aria Nuova: dziedzictwo kulturowe na rzecz integracji społecznej

Spółdzielnia Aria Nuova poprzez swój projekt Ecomuseo pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, aby mogły zapoznawać się z dziedzictwem kulturowym, podkreślając, że każdy ma prawo do korzystania z kultury. Dzięki tej inicjatywie uczestnicy odwiedzają miejsca dziedzictwa kulturowego, a następnie wyrażają swoje przeżycia estetyczne w w laboratoriach partycypacyjnych, co zmniejsza ich poczucie wyobcowania. Zdaniem Vincenza Griffa z Aria Nuova nagroda stanowi, zarówno ogólnie dla społeczeństwa obywatelskiego, jak i w szczególności dla środowiska osób niepełnosprawnych, istotny sygnał świadczący o integracji i solidarności.

Balkans Beyond Borders: uwolnić potęgę młodzieńczej kreatywności, by zagoić rany wojny

Poprzez zapraszanie młodzieży z wszystkich zakątków Bałkanów do dzielenia się swoją kulturą za pośrednictwem festiwalu filmowego organizacja Balkans Beyond Borders (BBB) stara się przezwyciężyć burzliwą historię regionu. Bo jeżeli cokolwiek się zmieni, to motorem i adresatem tych zmian będą młodzi ludzie – twierdzi przedstawicielka BBB Veroniki Krikoni.

Safe Passage: utrzymać przy życiu kulturę praw człowieka

Brytyjska organizacja walcząca o to, by zapewnić dzieciom-uchodźcom bezpieczne i legalne drogi dotarcia do Zjednoczonego Królestwa, wykorzysta pieniądze z nagrody, aby zrealizować cel, jakim jest przesiedlenie 10 tys. dzieci w ciągu 10 lat – wyjaśnia EKES Info Charlotte Morris, kierownik Safe Passage ds. komunikacji i rozwoju.