Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego – fakty i liczby

Ustanowioną w 2006 r. Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznaje się za „wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego”. Co roku obejmuje ona inny aspekt działalności EKES-u i mogą się o nią ubiegać wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej oraz osoby indywidualne.

W ramach 9. edycji ubiegłoroczna nagroda została przyznana za innowacyjne projekty promujące wysokiej jakości zatrudnienie i przedsiębiorczość, zwalczające wykluczenie z zatrudnienia i usuwające bariery na rynku pracy dla ludzi potrzebujących, takich jak ludzie młodzi, osoby pochodzące ze środowisk migracyjnych, długotrwale bezrobotni, kobiety oderwane od rynku pracy, osoby niepełnosprawne oraz ludzie żyjący w ubóstwie.

W 2017 r. EKES otrzymał 111 zgłoszeń z 25 państw członkowskich. Pięciu laureatów wybranych zostało przez dziesięcioosobowy panel oceniający składający się z przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących EKES-u, przewodniczących Grupy Pracodawców, Pracowników i Innych Podmiotów, trzech członków EKES-u (jednego na Grupę) oraz eksperta zewnętrznego. Pięć nagrodzonych projektów zostało ogłoszonych na ceremonii wręczenia nagród podczas sesji plenarnej EKES-u w Brukseli w dniu 7 grudnia. Rozdzielono wśród nich nagrodę w wysokości 50 tys. EUR.

W poprzednich edycjach nagrodzono inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości życia uchodźców i migrantów, zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, wspierania społeczności romskich, propagowania zrównoważonego stylu życia i ekologicznych miejsc pracy, zachęcania do tworzenia sieci kontaktów, edukacji i kampanii uświadamiających czy też ochrony interesów młodzieży.

Więcej informacji na temat Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2017 można znaleźć tutaj. Film wideo na temat nagrodzonych projektów można obejrzeć tutaj. (sg/ac)