Laureat konkursu Discovering Hands stwierdza, że nagroda EKES-u pomoże w otwarciu wielu nowych drzwi

Discovering hands

W związku z gotowością firmy do wejścia na rynki międzynarodowe dyrektor generalny Frank Hoffmann stwierdza, że nagroda zostanie wykorzystana do przeszkolenia nowych instruktorów.

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Pana i Państwa organizacji?

Discovering Hands: Mamy na celu poprawę jakości wczesnego wykrywania raka piersi w sposób bardzo podnoszący ludzką godność poprzez sprawienie, że niepełnosprawność stanie się darem ratującym życie, i stworzenie nowej dziedziny pracy dla osób słabowidzących.

Kolejnym wyzwaniem Discovering Hands jest wprowadzenie naszego dobrze rozwiniętego modelu w innych krajach europejskich. Nagroda EKES-u pomoże w otworzeniu wielu nowych drzwi.

Jakiej rady udzieliłby Pan innym organizacjom, by ich działania i programy osiągały wyniki?

Przedsiębiorstwo społeczne powinno zawsze jasno przedstawiać swe cele biznesowe i ściśle się ich trzymać. Wówczas wszystkie wysiłki zostaną uwieńczone sukcesem.

W jaki sposób wykorzystają Państwo otrzymane środki, by świadczyć dalszą pomoc lokalnej społeczności?

Dzięki środkom pochodzącym z Nagrody Społeczeństwa Obywatelskiego będziemy wspierać rozwój nowych dziedzin działalności naszych niewidomych diagnostyków, np. szkolenia dla instruktorów samodzielnego badania piersi.