REvive Greece: Jesteśmy teraz na tyle wiarygodni, by zyskać wsparcie sektora prywatnego i wywołać reakcję łańcuchową

Revive_1

Zdaniem dyrektora zarządzającego REvive Greece Theodora Dimakarakosa połączenie działalności charytatywnej z usługami zaspokajającymi potrzeby przedsiębiorstw ICT i zapotrzebowanie rynku na umiejętności informatyczne pomoże jego firmie uzyskać trwały i skalowalny charakter.

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Pana i Państwa organizacji?

REvive Greece: Przyznanie tej nagrody to wielki zaszczyt i uznanie faktu, że nasze działania mają bezpośredni wpływ na ludzi, którzy potrzebują określonego wsparcia, by wejść na rynek pracy. Oczekujemy, że szerokie nagłośnienie tego uznania przez media zarówno pomoże nam przyciągnąć uwagę potencjalnych beneficjentów, jak również przyczyni się do tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z całej Europy, które podzielają naszą wizję. Jednocześnie dzięki temu na naszą inicjatywę zwrócił uwagę sektor prywatny, co może istotnie wpłynąć na nasze działania.

Jakiej rady udzieliłby Pan innym organizacjom, by ich działania i programy osiągały podobne wyniki?

Jesteśmy przekonani, że organizacja, która pragnie wywrzeć wpływ na płaszczyźnie społecznej, musi starać się znaleźć rozwiązania przynoszące korzyści wszystkim zainteresowanym. W każdym społeczeństwie u podstaw solidarności leży działalność charytatywna. Jednak jeśli uda się ją połączyć z zaspokajaniem potrzeb pierwszoplanowych podmiotów, które mogą nam pomóc osiągnąć cele, taka działalność może zyskać trwały i skalowalny charakter. W szczególności organizacje, które pragną rozwijać umiejętności cyfrowe swoich beneficjentów, muszą ściśle współpracować z sektorem prywatnym (tzn. przedsiębiorstwami ICT), ze względu na niedobory takich umiejętności i duże na nie zapotrzebowanie. Daje to sytuację korzystną dla obu stron.

Jak wykorzystają Państwo te fundusze do świadczenia dalszego wsparcia w swojej społeczności?

Naszym celem jest teraz rozwijanie działalności i zwiększenie liczby studentów, co nie jest łatwym zadaniem. Potrzebujemy więcej pomieszczeń szkolnych i dodatkowego wyposażenia. Przede wszystkim potrzebujemy odpowiednich osób, które mogłyby nam pomóc ustanowić systemy i procedury niezbędne w rozwijającej się organizacji. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie części tych kosztów, ale samo uznanie pomoże nam jeszcze bardziej, ponieważ zwiększa naszą wiarygodność w kontaktach z sektorem prywatnym, co tworzy reakcję łańcuchową.