DUO for a JOB: Najwyższy czas, żeby pozwolić wszystkim znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie poprzez pracę

Duo for a job_1

W europejskich miastach nadal istnieją ogromne różnice w dostępie do rynku pracy między osobami wywodzącymi się ze środowisk migracyjnych a ludnością lokalną, twierdzi koordynatorka ds. komunikacji i pozyskiwania funduszy w belgijskiej organizacji DUO for a JOB Emmanuelle Ghislain, dodając, że nagroda zostanie przeznaczona na uruchomienie nowej filii w Paryżu.

EKES Info: Co przyznanie nagrody oznacza dla Pani i Państwa organizacji?

DUO for a JOB: miasta europejskie są coraz bardziej zróżnicowane, globalne i wielokulturowe. Jednak do tej pory miały trudności z wykorzystaniem potencjału osób wywodzących się ze środowisk migracyjnych. Nadal istnieją ogromne różnice w dostępie do rynku pracy między tymi osobami a ludnością lokalną. Jest to straszne marnotrawstwo zasobów.

Najwyższy czas, by skupić wysiłki na tym, aby każdy znalazł swoje miejsce, zwłaszcza poprzez pracę, i mógł budować przyszłość.

Nagroda EKES-u potwierdza, że nasze wysiłki wpisują się w globalne dążenie do wyrównywania szans. Jest to dla nas zarówno zaszczyt, jak i wspaniała okazja, by spotkać się i podyskutować z innymi działaczami i wspólnie budować Europę zapewniającą lepsze włączenie społeczne.

Jakiej rady udzieliłaby Pani innym organizacjom, by ich działania i programy osiągały podobne wyniki? 

Uważamy, że międzykulturowa i międzypokoleniowa opieka indywidualnego doradcy to niezwykle skuteczne narzędzie wspierania integracji zawodowej i spójności społecznej.

Aby była ona efektywniejsza, powinniśmy uczynić z niej naszą główną działalność, a także przyjąć podejście strukturalne z silnymi ramami wsparcia (szkolenie, podręcznik, nadzór itp.). Trzeba w związku z tym nawiązać partnerstwa i kontakty z innymi organizacjami specjalizującymi się w dziedzinach pokrewnych oraz z innymi zainteresowanymi podmiotami, np. przedsiębiorstwami i administracją publiczną, aby zbudować skuteczną sieć wsparcia.

Empatyczny profesjonalizm w połączeniu z wysokimi standardami przyjmowania i dbałością o relacje między podopiecznymi i doradcami to również ważne czynniki powodzenia tego rodzaju projektów.

W jaki sposób wykorzystają Państwo otrzymane środki, by świadczyć dalszą pomoc lokalnej społeczności?

Otrzymaną dziś nagrodę zainwestujemy natychmiast w optymalizację naszych programów, zarówno z punktu widzenia jakości, jak i liczby beneficjentów. Otworzymy filie w innych europejskich miastach, np. w Paryżu (gdzie nadal aktywnie poszukujemy partnerów i wsparcia).