Seminarium dla dziennikarzy w okresie poprzedzającym wybory europejskie 2019

W grudniu 2018 r. Dział Prasowy EKES-u zorganizował drugie w historii seminarium EKES-u dla dziennikarzy z całej Europy, którego celem było ich lepsze zapoznanie z pracami Komitetu, jego członkami i jego wkładem w życie codzienne życie Europejczyków.

W seminarium, które zostało zorganizowane z myślą o przyszłorocznych wyborach europejskich, uczestniczyło trzydziestu jeden dziennikarzy z 20 krajów. Uczestnicy wzięli udział w kilku sesjach informacyjnych, w grudniowej sesji plenarnej i uroczystości wręczenia Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018, a także spotkali się z przewodniczącym, wiceprzewodniczącymi i członkami EKES-u.