Wystawa fotograficzna w EKES-ie stawia niepełnosprawność w nowym świetle

Realizowany w 2018 r. program kulturalny EKES-u zwieńczyła wystawa fotograficzna pt. „Razem na rzecz włączenia społecznego”, prezentująca 10 nagrodzonych wizerunków osób z niepełnosprawnością z pozytywnej perspektywy, jako aktywnych podmiotów własnego życia.

Na wystawie, zainaugurowanej 18 grudnia przez przewodniczącego EKES-u Lucę Jahiera, można było zobaczyć między innymi dziesięć zdjęć nagrodzonych w 2017 r. w konkursie fotograficznym ogłoszonym w ramach Europejskiego Tygodnia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rozwoju, zorganizowanym przez Międzynarodowe Konsorcjum na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rozwoju (IDDC).

Celem konkursu było usunięcie barier w podejściu do osób z niepełnosprawnością i podkreślenie stojących przed nimi wyzwań z pozytywnej perspektywy, zgodnie z podejściem opartym na prawach człowieka.

Otwarcie wystawy uświetnił występ niepełnosprawnych tancerzy na wózkach inwalidzkich z belgijskiego zespołu Cycloceza.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Międzynarodowym Konsorcjum na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rozwoju. (ck)