Konieczne jest inwestowanie w ekologiczną mobilność

Bezpieczna i ekologiczna mobilność kluczem do przyszłości Europy. Na konferencji wysokiego szczebla, która odbyła się w Wiedniu w dniach 15–16 listopada 2018 r., członkowie EKES-u podsumowali bieżącą sytuację w UE w zakresie mobilności i raz jeszcze podkreślili, że podjęcie zdecydowanych zobowiązań w tej kwestii ma fundamentalne znaczenie dla przyszłego rozwoju europejskiej polityki transportowej.

Konieczna jest dalsza współpraca wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, zwłaszcza w świetle nadchodzących wyborów europejskich – podkreślił przewodniczący Sekcji TEN Pierre-Jean Coulon: „ Jeśli będziemy działać razem – społeczeństwo obywatelskie i przedstawiciele instytucji – zbudujemy lepszą Europę Zapewnienie ekologicznej mobilności wymaga zdecydowanego zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów”.

Konferencja, zorganizowana przez Sekcję TEN we współpracy z Austriackimi Kolejami Federalnymi (ÖBB), umożliwiła owocną wymianę poglądów między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ekspertami oraz unijnymi i krajowymi decydentami. Uczestnicy debaty określili obecne i przyszłe wyzwania, przy czym skupili się na intermodalności, korytarzach, zielonej mobilności i wyzwaniach związanych z konurbacją. (mp)