#COP24: przewodniczący EKES-u Luca Jahier apeluje o nową unijną strukturę zarządzania w dziedzinie klimatu

Podmioty niepaństwowe i te działające na szczeblu niższym niż krajowy odgrywają decydującą rolę w działaniach na rzecz klimatu, lecz często napotykają niemożliwe do przezwyciężenia przeszkody. Na konferencji klimatycznej COP 24, która odbyła się w Katowicach w dniach 2–14 grudnia 2018 r., przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił pilną potrzebę przeciwdziałania zmianie klimatu i zwrócił uwagę na konieczność przyjęcia przez Europę nowego mechanizmu zrównoważonego rozwoju obejmującego sprawowanie rządów z udziałem wielu zainteresowanych stron.

„Wziąwszy pod uwagę obecną sytuację – powiedział Luca Jahier – i to, jak duży jest rozziew między pilnie potrzebnymi działaniami a powolnym tempem działania rządów, które w niektórych przypadkach robią nawet krok do tyłu, widzimy, jak ważne jest, by to inne podmioty przyjęły wiodącą rolę i wykazały się silną determinacją i olbrzymim potencjałem ruchu oddolnego”.

Tym samym przewodniczący EKES-u przekazał jasne przesłanie na COP 24 i podkreślił absolutną konieczność podjęcia pilnych działań na rzecz klimatu: „Albo zainwestujemy w konkretne działania w dziedzinie klimatu, albo będziemy musieli ponieść poważne konsekwencje zaniechania. Ale będzie wtedy za późno, by ratować naszą planetę i przyszłe pokolenia. Musimy zadbać o włączenie społeczeństwa obywatelskiego. Należy działać szybko i bezzwłocznie!” (mp)