Bez migrantów europejski model społeczno-gospodarczy będzie zagrożony – twierdzi EKES

13 grudnia 2018 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię z inicjatywy własnej w sprawie kosztów braku imigracji i braku integracji. Jest ona poświęcona wpływowi imigracji i integracji migrantów na życie codzienne w społeczeństwie UE.

Zmieńmy podejście UE do migracji, przedstawiając rzeczywiste argumenty – zaapelował Pavel Trantina, sprawozdawca opinii. Uważa on, że mity najlepiej jest obalać przy pomocy wiedzy opartej na faktach.

Zgodnie z opinią scenariusz zakładający brak migracji w Europie oznaczałby spadek produkcji rolniczej, załamanie różnych gałęzi przemysłu, napięcia na rynku pracy, niestabilną sytuację systemów emerytalnych i opieki zdrowotnej, zwiększenie depopulacji obszarów wiejskich i zagrożenie spójności społecznej.

Migracja nie może się powieść, jeśli migranci nie zintegrują się właściwie ze społeczeństwem przyjmującym. W swojej opinii EKES wskazuje następujące zagrożenia i koszty scenariusza zakładającego brak integracji migrantów: nieuznawanie kwalifikacji migrantów i nasilenie pracy nierejestrowanej; brak równości i odpowiedniego dostępu do usług; segregacja przestrzenna, która może ostatecznie prowadzić do powstawania gett, nasilenie przestępczości; nasilenie rasizmu i ksenofobii i zwiększenie poparcia dla ideologii ekstremistycznych (zarówno w społecznościach migrantów, jak i w społeczeństwie przyjmującym).

EKES uważa, że .

– dodał José Antonio Moreno Díaz, współsprawozdawca opinii.

W kontekście przyjęcia globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji z Marrakeszu (Maroko) apel EKES-u o przywrócenie migracji jej wpływu i znaczenia staje się jeszcze aktualniejszy. Nie można pozwolić siłom ekstremistycznym, by obróciły zjawisko migracji w problem. Migracja to zasób, z którego państwa członkowskie powinny odpowiednio korzystać. (ddl)