„Przeszłość jest dobrą nauczycielką, lecz nie determinuje naszej przyszłości”

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, na grudniowej sesji plenarnej EKES-u zabrał głos w sprawie praworządności i zrównoważonej Europy.

Musimy dążyć do nowej przyszłości – lub, jak to nazywamy, do rEUnaissance, czyli odrodzenia Europy. Aby uzyskać wsparcie naszych obywateli, musimy się skupić na szansach, a nie zagrożeniach – stwierdził na początku debaty przewodniczący EKES-u Luca Jahier.

W swoim wystąpieniu Frans Timmermans zauważył, że praworządność stanowi faktyczny fundament Unii Europejskiej, i ostrzegł przed możliwymi zagrożeniami dla niej. Możemy zaobserwować tendencje autokratyczne, gdy demokracja obraca się przeciw praworządności i rządy korzystają z większości uzyskanej w ostatnich wyborach do podważania niezależności sądownictwa – stwierdził. Potępił uchwalone niedawno na Węgrzech bez konsultacji ze związkami zawodowymi przepisy, zgodnie z którymi można wymagać od pracowników przepracowania do 400 godzin nadliczbowych w ciągu roku. Wyraził także poważne zaniepokojenie próbą zabronienia przez Polskę prawnikom zwracania się w przypadku wątpliwości o wskazówki do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w w przestawienie się Europy na model zrównoważony

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, Frans Timmermans podziękował Komitetowi za jego znaczącą rolę w wielostronnej platformie, która może być uznana za wzorzec dla przyszłego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, na przykład w platformy poświęcone transformacji energetycznej, kwestii tworzyw sztucznych, opodatkowaniu, ochronie socjalnej czy nierównościom – gdziekolwiek będzie potrzeba prowadzenia dialogu. Osiągnęliśmy porozumienie i odnieśliśmy sukces, lecz wciąż mamy dużo do zrobienia – stwierdził na zakończenie Frans Timmermans.

Opodatkowanie i filar socjalny – główne instrumenty zrównoważonego rozwoju społecznego

Kolejna Komisja będzie musiała nakreślić dokładny program gwarantujący, że duże przedsiębiorstwa będą odprowadzać podatki tam, gdzie wypracowują zyski, oraz skłonić państwa członkowskie do działania na rzecz filaru socjalnego.

– stwierdził Frans Timmermans. – zauważył i zakończył wystąpienie, cytując Jeana Jaurèsa – (sma)