Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego zwracają się do Czarnogóry o wzmożenie wysiłków w dziedzinie migracji i wolności mediów

Event banner

Przedstawiciele organów społeczeństwa obywatelskiego omawiali w Brukseli podczas 12. posiedzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Czarnogóra (WKK) obecną sytuację w zakresie unijnych negocjacji akcesyjnych Czarnogóry. We wspólnej deklaracji końcowej pozytywnie oceniono szybki wzrost gospodarczy Czarnogóry w 2018 r. oraz spadek bezrobocia.

Jednocześnie WKK wyraził zaniepokojenie, jeśli chodzi o wolność mediów w Czarnogórze i polityczne interwencje w działalność krajowego nadawcy publicznego, i zwrócił uwagę na brak postępów w postępowaniach dotyczących przemocy wobec dziennikarzy.

Odnośnie do swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług WKK uznał znaczące postępy, jakie Czarnogóra poczyniła w zakresie zharmonizowania swojego ustawodawstwa z prawodawstwem UE, lecz apelował do władz czarnogórskich, by poświęciły uwagę trwającym w UE dyskusjom na temat pakietu dotyczącego usług. WKK przyjął także z zadowoleniem ustanowienie rady współpracy między instytucjami rządowymi a organizacjami pozarządowymi i podkreślił znaczenie zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich aspektach kształtowania polityki oraz w negocjacjach dotyczących przystąpienia do UE.

WKK silnie podkreślił uwieńczone powodzeniem wysiłki Czarnogóry, by zharmonizować prawodawstwo krajowe z dorobkiem prawnym EU w dziedzinie legalnej i nieuregulowanej migracji oraz azylu, lecz we wspólnej deklaracji stwierdza się również, że Czarnogóra musi nadal „zwiększać swoje zdolności w zakresie zarządzania migracją”. WKK wyraził również uznanie wobec wsparcia Czarnogóry dla globalnego porozumienia w ramach ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, podpisanego niedawno w Marrakeszu. (dgf)