Lepsza komunikacja na temat Europy na podstawie rzetelnych faktów i informacji

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Grupa „Różnorodność Europy“ EKES-u spotkała się ostatnio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Eurostatem, by poznać konkretne fakty i informacje niezbędne do wyjaśnienia organizacjom krajowym i regionalnym i europejskim obywatelom korzyści z członkostwa w UE. Dbając o to, by zarówno obywatele, jak i instytucje demokratyczne uzyskały rzetelne informacje wysokiej jakości, można kreować politykę, antycypować przyszłe wyzwania społeczne i wprowadzać innowacje.

Sesja w EBI dotyczyła głównie:

  • planu inwestycyjnego EBI dla Europy i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS);
  • głównych zasad i celów programu InvestEU (2021–2027);
  • działalności EBI poza UE, między innymi w Afryce;
  • dyskusji z przedstawicielami Eurostatu, szczególnie na temat ich prac nad dużymi zbiorami danych i wskaźnikami jakości życia („Wyjść poza PKB”).

Głównych prezentacji dokonali między innymi Werner Hoyer, prezes EBI, Wilhelm Molterer, dyrektor zarządzający zespołem EFIS, Eva Rømer z zespołu ds. wieloletnich ram finansowych oraz Yohann Chaigneau, ekspert EBI, i Barredo Capelot, dyrektor Eurostatu.

Dyskusja ukazała potencjał przyszłej konstruktywnej współpracy między EBI, Eurostatem oraz grupą „Różnorodność Europy”. (cl)