EKES i Parlament Europejski połączą siły, by zwiększyć udział obywateli w wyborach europejskich

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier i Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podpisali wspólną deklarację, w której obie instytucje zobowiązują się do podjęcia szeregu wspólnych działań mających na celu podniesienie świadomości i zachęcanie obywateli do uczestnictwa w wyborach europejskich w 2019 r.

Przy tej okazji Luca Jahier powiedział: „Cieszę się, że mogę współpracować z przewodniczącym Tajanim, by przypomnieć o moralnych fundamentach naszego modelu demokracji. ThisTimeImVoting (»Tym razem głosuję«), tak, ale dla nas w EKES-ie oznacza to także: »Tym razem działam«".

Ogólna komunikacja: przeprowadzone zostaną trzy duże kampanie informacyjne; członkowie EKES-u odgrywać będą aktywną rolę w kampanii wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

Spotkania i konferencje: wszystkie główne działania organizowane przez EKES uwzględniać będą podnoszenie świadomości w kwestii wyborów; dotyczy to m.in. Konwencji Obywatelskiej organizowanej przez EKES na początku 2019 r. w Brukseli.

: „Twoja Europa – Twoje zdanie” (Your Europe, Your Say – YEYS) 2019, wydarzenie organizowane już od 10 lat, dotyczyć będzie przede wszystkim udziału młodzieży w wyborach europejskich; obaj przewodniczący, Jahier i Tajani, zainaugurują je wspólnie w marcu.

Prasa: EKES i Parlament będą współpracować w wykorzystaniu krajowych i lokalnych kanałów komunikacji oraz informować o wybranych działaniach lokalnych w państwach członkowskich i promować takie działania. (dgf)