Społeczeństwo obywatelskie powinno odgrywać wiodącą rolę w promowaniu wartości europejskich, które obecnie są zagrożone.

Dwanaścioro prelegentów z dwunastu krajów UE, w tym dziennikarze i ludzie ze świata nauki, wzięło udział w 12. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów pt. „Potwierdzenie wartości europejskich”, które odbyło się w Atenach w dniach 22–23 listopada.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier przypomniał uczestnikom spotkania o znaczeniu wartości europejskich dla zwykłych ludzi - pracodawców i pracowników, osób młodych i starszych, bezrobotnych i osób ze szczególnymi potrzebami, migrantów i innych mniejszości. Jest dla mnie oczywiste , że wartości europejskie muszą wygrać w zderzeniu z brakiem liberalizmu i wszelkimi czynnikami osłabiającymi je, gdyż to właśnie dzięki tym wartościom Europa stała się lepszym miejscem. Na hasło swojej kadencji Luca Jahier wybrał „rUEnaissance”, gdyż musimy zaufać Europie – nie ma lepszego rozwiązania niż wspólne działanie na rzecz zrównoważonej i zamożnej Europy – stwierdził.

Wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji, Isabel Cano, która pełniła rolę gospodarza wydarzenia, odniosła się do wartości europejskich zapisanych w Traktatach, stwierdzając: Musimy jednak zadać sobie pytanie, czy traktujemy te zobowiązania wystarczająco poważnie. Czy robimy wystarczająco dużo na rzecz spójności społecznej i europejskiej? Czy robimy wystarczająco dużo na rzecz promowania równości płci, zapewnienia młodym ludziom realnych perspektyw na przyszłość i ułatwiania życia codziennego? Czy solidarność między państwami członkowskimi jest wystarczająco silna?

Jeorjos Katrungalos, grecki minister spraw zagranicznych do spraw europejskich, odniósł się do migrantów, którzy stali się nowoczesnymi kozłami ofiarnymi dla demagogów próbujących odwrócić uwagę od faktycznych problemów współczesnego społeczeństwa europejskiego, a mianowicie polityki oszczędnościowej oraz rosnących nierówności, dzięki którym bogaci stają się bogatsi, a biedni – biedniejsi. „Najwyższa stawka podatku w latach 1960. XX w. dla dochodów w wysokości 1 mln EUR wynosiła 60 %, podczas gdy obecnie wynosi ona 30 %. Jest to cios dla państwa opiekuńczego, który utrudnia mu utrzymanie struktur społecznych, stwierdził Jeorjos Katrungalos

W ciągu następnych kilku tygodni raport dotyczący głównych ustaleń zostanie opublikowany i udostępniony na stronie EKES-u. (sma)