Grupa Pracowników EKES-u: „Europejski filar praw socjalnych – co dalej?”

Grupa Pracowników konsekwentnie dąży do realizacji celów europejskiego filaru praw socjalnych. Niedawno przyjęte opinie EKES-u autorstwa członków Grupy Pracowników zawierają praktyczne propozycje w sprawie przyspieszenia procesu tworzenia socjalnej Europy w ramach tego filaru.

Opinia sporządzona przez Erikę Koller w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów dotyczy tego, w jaki sposób zwiększyć udział kobiet w rynku pracy, i zachęca mężczyzn do przyjęcia na siebie większej liczby obowiązków rodzinnych. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia filaru społecznego i może znacznie ułatwić życie pracujących rodziców, a także przyczynić się do osiągnięcia większego równouprawnienia płci w Europie.

W opinii w sprawie nierówności majątkowych w Europie autorstwa Płamena Dimitrowa zawarto praktyczne propozycje w sprawie polityki podatkowej i opodatkowania majątku, które są istotnym sposobem zapewnienia reinwestycji kapitału, redystrybucji bogactwa, wysokiej jakości miejsc pracy i minimalnych norm dla pracowników z myślą o zwalczaniu pogłębiających się nierówności w Europie.

Wreszcie w opinii sporządzonej przez Petru Sorina Dandei w sprawie zrównoważonych systemów zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej w erze cyfrowej omówiono nowe formy pracy związane z cyfryzacją, których nie chronią przepisy dotyczące wynagrodzenia, warunków pracy i zabezpieczenia społecznego. Zaapelowano o nowe przepisy służące ich określeniu, ochronie pracowników i zapewnieniu zrównoważonych systemów zabezpieczenia społecznego.

Za pośrednictwem powyższych opinii Grupa Pracowników promuje istotne aspekty postępowej Europy i stara się zadbać o to, by instrumenty prawne gwarantowały ich urzeczywistnienie. (mg)