Inwestycje w rolnictwo i szkolenia dotyczące żywności mogą pomóc w ukierunkowaniu przyszłego rozwoju w regionie Morza Śródziemnego

W dniu 16 listopada prezydium Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) odbyło wizytę terenową w Śródziemnomorskim Instytucie Agronomicznym w Saragossie CIHEAM (IAMZ) oraz w lokalnych spółdzielniach rolnych w Aragonii w Hiszpanii. 

Członkowie zapoznali się z kluczową rolą, jaką IAMZ odgrywa od 50 lat w kształceniu następnego pokolenia liderów sektora rolno-spożywczego w regionie Morza Śródziemnego.

Omówili również z IAMZ wagę inwestowania w kapitał ludzki za pomocą kształcenia, szkolenia i budowania zdolności w celu zwiększenia wydajności sektora rolno-spożywczego w basenie Morza Śródziemnego oraz stworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi i kobiet na obszarach wiejskich.

20–30% osób aktywnych zawodowo w krajach położonych na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego zatrudnionych jest w rolnictwie. Członkowie odwiedzili również wytwórnię oliwy i winnicę położone w regionie, by dowiedzieć się więcej o skutecznych modelach spółdzielczych w lokalnym sektorze rolno-spożywczym. Udali się również do rezerwatu Moncayo, by zobaczyć sposób zarządzania naturalnym środowiskiem leśnym. (aj)