Pracodawcy dyskutowali o handlu z komisarz Malmström

Pracodawcy uważają, że społeczność przedsiębiorców ma zasadniczą rolę w rozpowszechnianiu argumentów na rzecz handlu i wyjaśnianiu, co można osiągnąć dzięki ambitnej polityce handlowej. Przedsiębiorstwa mogą podać przykłady praktycznych korzyści wynikających z umów handlowych. Takie jest najważniejsze przesłanie przekazane przez członków Grupy Pracodawców europejskiej komisarz ds. handlu Cecilii Malmström na spotkaniu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Komisarz przedstawiła bieżący stan unijnych negocjacji handlowych. Cecilia Malmström podkreśliła, że Komisja wciąż podejmuje wysiłki, by zapewnić jak największą przejrzystość negocjacji. Także kiedy umowy handlowe wchodzą w życie, należy im poświęcić należną uwagę. „Chcielibyśmy, by pracodawcy jeszcze bardziej zaangażowali się w wyjaśnianie korzyści z handlu” – powiedziała.

Przewodniczący Grupy Pracodawców Jacek Krawczyk podkreślił, że europejska polityka handlowa powinna być otwarta i inkluzywna, ale nie naiwna i bezwarunkowa. Przyznał, że ratyfikacja CETA będzie długotrwałym i trudnym procesem. Im efektywniejsze będzie tymczasowe stosowanie tego układu, tym łatwiej będzie udowodnić płynące z niego korzyści sceptykom i tym większe będą szanse na jego pełną ratyfikację.

W trakcie dyskusji członkowie EKES-u poruszyli wiele zagadnień dotyczących różnych aspektów polityki handlowej UE. Członkowie zapewnili komisarz, że pracodawcy wspierają Komisję w realizacji ambitnego europejskiego planu w dziedzinie handlu, opartego na otwartości i wzajemności. (lj)