EKES z zadowoleniem przyjmuje nowy pakiet dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Choć proponowane przez Komisję Europejską środki mające na celu rozwiązanie problemu nierównego podziału obowiązków opiekuńczych w rodzinach i zaradzenie związanej z tym mniejszej liczbie kobiet na rynku pracy to krok w dobrym kierunku, należy je nadal badać i ulepszać, stwierdził EKES w swojej opinii w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów.

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, który był przedmiotem opinii, zawiera pierwszy środek legislacyjny Europejskiego filaru praw socjalnych. Obejmuje urlop ojcowski w wymiarze co najmniej dziesięciu dni roboczych przed dniem lub po dniu narodzin dziecka, czteromiesięczny niezbywalny urlop rodzicielski i pięć dni urlopu opiekuńczego w roku dla pracowników opiekujących się chorym lub niesamodzielnym krewnym.

Wszystkie wspomniane rodzaje urlopu mają być wynagradzane na poziomie równym wynagrodzeniu otrzymywanemu podczas zwolnienia chorobowego. Wiek dziecka umożliwiający rodzicom skorzystanie z urlopu lub zwrócenie się o elastyczne warunki pracy ma zostać podwyższony z ośmiu do dwunastu lat.

Zdaniem EKES-u we wnioskach należałoby również uwzględnić potrzeby przedsiębiorstw, zwłaszcza o małych i średnich rozmiarach. (ll)