Europejskie społeczeństwo obywatelskie nagradza prawdziwego ducha przedsiębiorczości i krzewicieli wysokiej jakości zatrudnienia

Nagrodę wysokości 14 000 EUR otrzymał niemiecki projekt Discovering hands, w ramach którego prowadzi się szkolenia dla niewidomych i niedowidzących kobiet w manualnym wykrywaniu wczesnych stadiów raka sutka, wykorzystując ich wyczulony zmysł dotyku. Pozostałe cztery inicjatywy z Grecji, Belgii, Włoch i Hiszpanii otrzymały nagrody po 9000 EUR. REvive Greece pomaga uchodźcom, osobom ubiegającym się o azyl i migrantom w zintegrowaniu się w kraju przyjmującym, ucząc ich programowania i umożliwiając nawiązywanie kontaktów z młodymi przedsiębiorcami europejskimi. DUO for a job z Belgii to międzypokoleniowy i międzykulturowy program mentoringu, który proponuje sześciomiesięczne indywidualne usługi młodym migrantom poszukującym pracy, oferowane przez osoby przeszło pięćdziesięcioletnie posiadające doświadczenia zawodowe w podobnej dziedzinie. Włoski projekt Progetto Quid prowadzony przez Cooperativa Sociale Quid to etyczna marka odzieżowa, która pomaga wchodzić na rynek pracy grupom narażonym i defaworyzowanym takim jak osoby ubiegające się o azyl oraz ofiary niewolnictwa, prostytucji i przemocy domowej. Hiszpański projekt Laundry ID Instytutu Robotyki ma za zadanie tworzyć w usługach pralniczych miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością i odpowiednio zaprojektować je pod względem technologicznym oraz dostosować do potrzeb tych osób.

„Mam wielki zaszczyt i przyjemność wręczyć laureatom tę nagrodę. Chciałbym skorzystać z okazji i pogratulować zwycięzcom, lecz również złożyć zasłużone wyrazy szacunku wszystkim osobom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, których ciężka praca i poświęcenie na rzecz poprawy życia innym stanowi przykład dla wszystkich”, powiedział przewodniczący EKES-u Georges Dassis.

Pięć zwycięskich inicjatyw obrazuje, w jaki sposób liczne organizacje pozarządowe w całej Europie starają się pomóc niektórym najbardziej narażonym i defaworyzowanym grupom społeczeństwa wejść na rynek pracy.  

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego w obecnej dziewiątej edycji została przyznana za wybitne osiągnięcia w zakresie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.