Seminarium EKES-u nt. roli społeczeństwa obywatelskiego UE w zglobalizowanym świecie komunikacji

Unia w zglobalizowanym świecie komunikacji była tematem zorganizowanego przez EKES 11. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów, które odbyło się w dn. 24–25 listopada w Madrycie.

Globalizacja przenika wszystkie dziedziny, podobnie jak komunikacja. Komunikacja i technologie komunikacyjne tak naprawdę napędzają globalizację. Internacjonalizacja mediów, globalny rynek medialny zdominowany przez kilka dużych sieci technologii, informatyki i telekomunikacji, korzystanie z algorytmów oraz media społecznościowe wywróciły świat do góry nogami.

Podczas seminarium dyskutowano o tych zmianach i tendencjach w ramach 3 paneli:

I. – Populizm: Jak społeczeństwo obywatelskie powinno radzić sobie z tym wyzwaniem?

II. – Fałszywe informacje: nowa broń przeciwko środkom przekazu?

III. – Kod kulturowy identyfikatorem korzystania z mediów społecznościowych?

Ożywione dyskusje z ekspertami ze środowisk akademickich, mediów i społeczeństwa obywatelskiego dowiodły znaczenia tego zagadnienia oraz zainteresowania społeczeństwa obywatelskiego. Zaangażowanie obywateli jest ważne dla zwalczania populizmu, fałszywych informacji, mowy nienawiści czy ksenofobii, a także dla obrony europejskich wartości i kultury, u podstaw których leżą prawa człowieka, równość płci, wolność słowa i sprawiedliwa dystrybucja bogactwa.

Komitet przedstawi wkrótce sprawozdanie z seminarium zawierające główne przesłania uczestników i publiczności. (sma)