Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie omówiła pomysły na europejski manifest wolnych zawodów

Przy okazji konferencji nt. „Wolne zawody dźwignią rozwoju Europy: w kierunku europejskiego manifestu wolnych zawodów”, zorganizowanej 1 grudnia 2017 r. na Campidoglio w Rzymie we współpracy z włoskim Wspólnym Stałym Komitetem Zrzeszeń i Związków Wolnych Zawodów, Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie przedstawiła oficjalnie plan opracowania europejskiego manifestu wolnych zawodów.

Celem spotkania było przedyskutowanie pomysłów i sformułowanie wspólnej definicji wolnych zawodów na poziomie europejskim oraz określenie podstaw przyszłych działań w tej dziedzinie. W Europie 47 mln osób (około 22 % ludności aktywnej zawodowo) pracuje w zawodach regulowanych. Bezsprzecznie odgrywają one zatem kluczową rolę w naszych gospodarkach i społeczeństwach. Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną wykorzystane w pracach nad europejskim manifestem wolnych zawodów, który ma zagwarantować w bliskiej przyszłości wykorzystanie pełnego potencjału tego sektora.

Na konferencji głos zabrali m.in.: przewodniczący Grupy Innych Podmiotów w EKES-ie Luca Jahier, włoski minister pracy i polityki socjalnej Giuliano Poletti oraz przewodniczący Włoskiej Krajowej Rady Gospodarki i Pracy (CNEL) Tiziano Treu.

„Wzmianka o wolnych zawodach znalazła się już w traktacie rzymskim podpisanym 60 lat temu, w art. 193 ustanawiającym Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Nasza podróż rozpoczęła się zatem wiele lat temu” – stwierdził przewodniczący Grupy Innych Podmiotów w EKES-ie Luca Jahier. Dzisiaj chcemy odnowić te zobowiązania i konkretnie wesprzeć wolne zawody, by w najbliższych latach mogły w pełni rozwinąć swój potencjał w Unii Europejskiej”.

Wiceprzewodniczący Grupy Innych Podmiotów Arno Metzler przedstawił główne punkty manifestu, a następnie zagaił dyskusję, która toczyła się w trzech panelach (cl).