UE potrzebuje kompleksowej polityki żywnościowej

Obecne ramy UE nie wystarczają, by przestawić się na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Pilnie potrzebna jest kompleksowa polityka żywnościowa w celu zwiększenia spójności obszarów polityki związanych z żywnością, przywrócenia wartości żywności i zapewnienia skutecznej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

W swej opinii z inicjatywy własnej EKES postuluje kompleksową politykę żywnościową UE w celu zapewnienia zdrowej diety w ramach zrównoważonych systemów żywnościowych oraz połączenia rolnictwa z żywieniem i usługami ekosystemowymi.

Musimy zadbać o większą sprawiedliwość rynku i uświadomić ludziom wartość żywności – stwierdził Peter Schmidt (Pracownicy, DE).

Kompleksowa, nowoczesna polityka żywnościowa musi uzupełniać przekształconą WPR, a nie ją zastępować. Powinna również spełniać wiele kryteriów takich jak jakość żywności, zdrowie, środowisko, gospodarka oparta na solidnych podstawach i dobre rządy. Europa musi wyznaczyć standardy – podkreślił Peter Schmidt.

EKES zaleca podjęcie znaczących kroków na szczeblu UE, takich jak:

  • system zrównoważonego etykietowania żywności;
  • ściślejsze powiązania producentów z konsumentami;
  • zapewnienie producentom sprawiedliwych cen;
  • opracowanie planu działania dotyczącego zrównoważonej gospodarki żywnościowej;
  • ustanowienie dyrekcji generalnej ds. żywności odpowiadającej za politykę związaną z żywnością i służącej za źródło regulacji, prawodawstwa i egzekwowania przepisów. (sma)