Stworzenie silnej europejskiej marki produktów i usług wzmocni konkurencyjność Europy

W najbliższych latach europejskie produkty i usługi staną w obliczu nowych perspektyw i wyzwań, twierdzi Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). Jego zdaniem zapewnienie innowacyjnych, wysoce specjalistycznych produktów i usług o powszechnie uznanych i certyfikowanych cechach kluczowych może zwiększyć konkurencyjność Europy.

Z tą myślą EKES opracował opinię z inicjatywy własnej zatytułowaną „Powrót wartości użytkowej: nowe perspektywy i wyzwania w odniesieniu do europejskich produktów i usług”, która została jednogłośnie przyjęta na sesji plenarnej w dniu 11 grudnia. Jej celem jest podniesienie świadomości na temat znakowania europejskich produktów i usług uwzględniających potrzeby klientów oraz wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważenia środowiskowego.

 Sprawozdawca opinii Dimitris Dimitriadis oświadczył na sesji plenarnej: Trzydzieści lat temu oznakowanie „Wyprodukowano w Europie” było gwarancją jakości produktu, obecnie pozostajemy w tyle za Chinami, Indiami i Stanami Zjednoczonymi. Utraciliśmy europejską markę handlową i chcemy ją teraz odzyskać. Zwrócił też uwagę na uprzywilejowaną pozycję europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) pod tym względem i na płynące z tego korzyści.

 Nie ma nic zaskakującego w tym, że ostatnie modernizacje technologiczne mają na celu zwiększenie wydajności nie tylko pod względem produkcji na skalę masową, ale – co ważniejsze – pod względem wytwarzania elementów o zróżnicowanej jakości Europejskie MŚP mają tutaj przewagę i mogą odnieść z tego największe korzyści.

Opinia wpisuje się w szereg opinii z inicjatywy własnej i zaleceń EKES-u dotyczących „zrestartowania” i ożywienia gospodarki europejskiej za pośrednictwem europejskich MŚP, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego. (ks)