Przyszłość Europy – jakie czekają nas wyzwania

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Na seminarium pt. „Przyszłość Europy – jakie czekają nas wyzwania”, które odbyło się 3 grudnia na Malcie, przeanalizowano zadania związane z globalizacją, cyfryzacją, zmianą klimatu, brexitem i innymi czynnikami. Konferencję zorganizowała Grupa Pracodawców EKES-u wraz z maltańską Izbą Handlu, Przedsiębiorczości i Przemysłu.

Europa wciąż może być światowym i politycznym liderem. Aby tak się stało, musimy skupić się na globalnej konkurencji – powiedział w swoim wystąpieniu inauguracyjnym David Xuereb, prezes maltańskiej Izby Handlu, Przedsiębiorczości i Przemysłu. Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, dodał, że w obecnej złożonej sytuacji na świecie UE musi być wewnętrznie spójna i silna, aby wcielić w życie zamierzenia nowej Komisji Europejskiej.

Podczas pierwszej dyskusji panelowej nt. „Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji – więcej Europy dla naszych obywateli?” uczestnicy doszli do wniosku, że dla utrzymania konkurencyjności Europy niezbędne będą dalsze wysiłki w zakresie polityki spójności, pobudzanie wzrostu gospodarczego i pogłębianie rynku wewnętrznego. Uczestnicy drugiego panelu zauważyli, że szczególnie istotne jest to, by systemy edukacyjne i małe firmy miały możliwość stosowania nowych technologii i nowych metod pracy. Tylko w ten sposób nowe trendy mogą okazać się szansą.

Musimy postarać się, by Zielony Nowy Ład nie skończył jako pusty slogan, lecz by autentycznie został wdrożony. Ten plan nie tylko chroni środowisko, ale stwarza możliwości dla sektora przedsiębiorstw – powiedziała w swoim przemówieniu Miriam Dalli, posłanka do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodnicząca Grupy S&D. Podkreśliła zarazem, że warunkiem powodzenia Zielonego Ładu jest ustalenie wiążących celów i jasnego planu działań.

Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, ku czemu zmierza ta transformacja, i czego powinni się spodziewać. Musimy działać razem i przy każdej okazji sygnalizować decydentom politycznym, czego potrzebujemy, aby osiągać wyniki – podsumował konferencję Stefano Mallia, wiceprzewodniczący Grupy Pracodawców. (lj)