Grupa Pracodawców (Grupa I)

Dbamy o to, by głos przedsiębiorców znalazł oddźwięk na płaszczyźnie europejskiej.

Grupa Pracodawców (Grupa I) gromadzi przedsiębiorców i przedstawicieli stowarzyszeń przedsiębiorców działających w szerokim spektrum sektorów biznesu, od przemysłu po handel detaliczny i od rolnictwa po usługi, reprezentujących wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże. Jej członkowie aktywnie angażują się w świecie biznesu i dokładają starań, by codzienne realia przedsiębiorstw z wszystkich państw członkowskich Unii były uwzględniane na poziomie europejskim. Z przekonaniem dążą do wykorzystania swoich doświadczeń w dobrym celu, by rozwijać integrację europejską.

W swojej działalności Grupa Pracodawców kieruje się priorytetami, które odzwierciedlają najważniejsze potrzeby europejskich przedsiębiorstw. Aby priorytety te odpowiadały dynamice, w jakiej funkcjonują europejskie firmy, poddaje się je regularnemu przeglądowi. Obecnie są one następujące:

  • Promowanie wartości UE
  • Wzmacnianie podstaw gospodarczych
  • Wyprowadzenie UE na czołową pozycję w dziedzinie technologii cyfrowych
  • Wykorzystanie możliwości zapewnianych przez proaktywne działania na rzecz klimatu

Wspólnymi siłami Grupa Pracodawców dąży do stworzenia europejskiego otoczenia biznesowego, które zapewni pracodawcom możliwości wzrostu i osiągnięcia sukcesu.

Ściśle współpracuje z sześcioma największymi organizacjami przedsiębiorców w Europie: BUSINESSEUROPE, Copa-Cogeca, Eurochambres, EuroCommerce, SGI Europe i SMEunited. Są one ważnymi sojusznikami w wymianie wiedzy fachowej i skutecznym eksponowaniu naszych poglądów. Ponadto Grupa często współpracuje z wieloma innymi instytucjami i organizacjami biznesowymi szczebla krajowego i europejskiego. Priorytety