Nagrody ekologiczne UE

This page is also available in

Współorganizatorami konkursu o nagrody ekologiczne UE są Komisja Europejska, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), Europejski Komitet Regionów (KR), Copa-Cogeca oraz IFOAM Organics Europe. Celem nagród jest uznanie doskonałości w całym ekologicznym łańcuchu wartości i wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych producentów ekologicznych w UE.

Jest to pierwszy w historii przykład ogólnounijnych nagród ekologicznych, które mają na celu podjęcie działań następczych w związku z przyjętym przez Komisję 25 marca 2021 r. planem działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Przyjęto w nim zasadę, że rozwój produkcji ekologicznej wymaga zwiększenia popytu konsumentów na produkty ekologiczne. Do tego potrzebna jest między innymi większa świadomość społeczna na temat walorów produkcji ekologicznej i związanych z nią korzyści. Plan działania przewiduje zatem coroczne nagrody za doskonałość w ekologicznym łańcuchu wartości. Zostaną one wręczone po raz pierwszy w 2022 r.

EKES od lat przewodzi wysiłkom na rzecz bardziej zrównoważonej i kompleksowej polityki żywnościowej w UE. Zwłaszcza w przyjętej we wrześniu 2021 r. opinii w sprawie planu działania EKES uznaje rolę rolnictwa ekologicznego w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i postrzega plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej jako solidną podstawę dalszego zrównoważonego rozwoju sektora ekologicznego. Uważa ponadto, że w ramach odpowiednich kampanii należy informować konsumentów o pożytkach z produktów ekologicznych i związanych z nimi wyzwaniach. Dlatego też pragnie zaangażować się w działania podnoszące świadomość na temat produkcji ekologicznej, takie jak doroczny Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE i nagrody za doskonałość we wszystkich sektorach łańcucha żywności ekologicznej.

EKES został zaproszony do udziału w uroczystości inaugurującej Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE, która odbyła się 23 września 2021 r. z udziałem komisarza Janusza Wojciechowskiego. Jest również współorganizatorem konkursu o nagrody ekologiczne UEodpowiada za trzy nagrody.

Konkurs o nagrody ekologiczne UE obejmuje siedem kategorii i osiem nagród. Są one wyróżnieniem dla podmiotów w całym łańcuchu wartości ekologicznej, które opracowały doskonałe, nowatorskie, zrównoważone i inspirujące projekty wnoszące prawdziwą wartość dodaną do produkcji i konsumpcji ekologicznej.


Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng: 
„Ekologiczność to nie tylko etykieta na produkcie. To cała filozofia: sposób w jaki wytwarzamy i konsumujemy żywność może sprawić, że planeta będzie bardziej zrównoważona i lepiej przygotowania na przyszłe wyzwania. Trzeba to uznać i propagować w całym łańcuchu żywnościowym. EKES jest bardzo dumny z tego, że – jako współorganizator konkursu – może pokazać potencjał sektora ekologicznego w tworzeniu bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych. Przyznamy nagrody doskonałym, nowatorskim, zrównoważonym i inspirującym MŚP, detalistom spożywczym i restauracjom, które wniosły prawdziwą wartość dodaną do produkcji i konsumpcji ekologicznej.


Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej nagród ekologicznych UE oraz w mediach społecznościowych za pośrednictwem #EUOrganic.