Wiceprzewodnicząca ds. komunikacji

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • Członkini związku zawodowego UGT.
 • Szefowa biura Powszechnej Unii Pracowników (UGT) w Brukseli i współpracowniczka sekretariatu konfederacji ds. polityki międzynarodowej UGT od 1993 r. Monitorowanie polityki europejskiej i związkowej. Stosunki dwustronne z innymi organizacjami związkowymi i społecznymi.
 • Zastępczyni członka EKES-u (Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego) w latach 1997–2010 działająca w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich, środowiska, zrównoważonego rozwoju, kształcenia, szkolenia, energii, zdrowia publicznego i społeczeństwa Informacyjnego.
 • Członkini EKES-u od 21 września 2010 r. (Sekcja TEN i NAT)
 • Stała grupa analityczna ds. europejskiej wspólnoty energetycznej od 2015 r.
 • Członkini stałej grupy analitycznej ds. agendy cyfrowej od czasu jej utworzenia.
 • Członkini delegacji EKES-u podczas konferencji klimatycznych w latach 2013–2017 (konferencje stron w Warszawie, Limie, Paryżu, Marrakeszu i Bonn).
 • Członkini delegacji EKES-u na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2016 i 2017 r.
 • Członkini prezydium Sekcji TEN od 2010 r.
 • Wiceprzewodnicząca Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego od 2013 r.
 • Wiceprzewodnicząca EKES-u odpowiedzialna za komunikację w latach 2018–2020.

Sprawozdawczyni między innymi następujących opinii:

 • Ramy UE w sprawie m-zdrowia oraz aplikacji związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem
 • Społeczeństwo cyfrowe: dostęp, edukacja, szkolenia, zatrudnienie, narzędzia na rzecz równości
 • Ramy UE w sprawie m-zdrowia oraz aplikacji związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem
 • Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
 • Projekt i sprawozdanie dotyczące inteligentnych miast.

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR