Wiceprzewodnicząca ds. budżetu

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Dr Milena Angełowa od 2002 r. piastuje stanowisko sekretarz generalnej Stowarzyszenia Kapitału Przemysłowego Bułgarii (BICA). Jest wiceprzewodniczącą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) w kadencji 2018–2020. Od 2007 r. jest członkinią EKES-u, od 2010 r. piastuje stanowisko wiceprzewodniczącej Grupy Pracodawców. Od 2013 r. należy do Zespołu Budżetowego. Od 2011 r. jest wiceprzewodniczącą wykonawczą CEEP.

Jako członkini EKES-u aktywnie angażuje się w reprezentowanie interesów przedsiębiorców w odniesieniu do ważnych tematów, takich jak polityka dotycząca MŚP, ład korporacyjny, unia rynków kapitałowych, wspieranie usług świadczonych w interesie ogólnym, ograniczenie biurokracji, poprawa klimatu dla przedsiębiorczości, zwalczanie szarej strefy, przyszłość pracy, niedopasowanie umiejętności, itp.

Milena Angełowa od 2006 r. jest członkinią bułgarskiej rady społeczno-gospodarczej i jest powszechnie znana jako aktywna uczestniczka procesów decyzyjnych w Bułgarii w obszarach związanych z poprawą klimatu biznesowego. Ma ogromne doświadczenie w dziedzinie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, lepszych uregulowań prawnych, promowania MŚP i przedsiębiorczości, zarządzania funduszami europejskimi, niedopasowania umiejętności i niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej.

Przed przystąpieniem do BICA Milena Angełowa zebrała znakomite doświadczenie zawodowe w dziedzinie biznesu, m.in. w grupie Italcementi oraz w branży turystycznej. Jest starszym pracownikiem naukowym w Instytucie Ekonomii Bułgarskiej Akademii Nauk i była wykładowczynią na Uniwersytecie Ekonomicznym w Warnie. Napisała ponad 45 publikacji naukowych w dziedzinie marketingu i zarządzania przedsiębiorstwami.

Downloads

Dr Milena Angelova