Z 27 butelek jedna polarowa bluza

Skuteczna strategia w zakresie tworzyw sztucznych musi obejmować efektywne kształcenie i szkolenia, by wspierać zachowanie dynamicznej równowagi biosfery. Aby zwiększyć możliwości odzyskiwania tworzyw sztucznych i przyspieszyć przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, niezbędne jest stworzenie zachęt dotyczących wzornictwa i zachowań oraz wspólnych norm technicznych i regulacyjnych.

W swojej opinii dotyczącej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym Komitet zwraca uwagę na recykling tworzyw sztucznych jako niezwykle istotną szansę na zrównoważony i konkurencyjny rozwój gospodarczy. Przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych muszą być postrzegane jako cenny surowiec, który należy odzyskać. „Potrzebna jest europejska kultura obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych, oparta na analizie pełnego cyklu życia produktu” – stwierdził Antonello Pezzini, sprawozdawca opinii – „Sukces można osiągnąć jedynie przy zaangażowaniu obywateli i społeczeństwa obywatelskiego. Obywatele europejscy muszą odczuwać korzyści z sortowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych”.

Mikrodrobiny plastiku – wykorzystywane często w detergentach, kosmetykach, meblach i farbach – wymagają specjalnej uwagi, gdyż zanieczyszczenie pochodzące z tego źródła to jedno z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Od PET do przędzy

EKES zachęca do selektywnego zbierania, a zwłaszcza do recyklingu PET (politereftalanu etylenu), co może przynieść UE korzyści gospodarcze dzięki nowej działalności produkcyjnej i nowym miejscom pracy. Przetwarzanie PET w tkaninę opiera się na innowacji i poszanowaniu środowiska oraz zapewnia jakość, poczynając od metod produkcji aż do projektu. Wrażenie robią liczby: do produkcji jednej bluzy polarowej wystarcza zaledwie 27 1,5-litrowych butelek – co stanowi mniej więcej zalecane tygodniowe zużycie wody w czteroosobowym gospodarstwie domowym. (sma)