Niemiecka organizacja „Danube – Networkers for Europe” laureatem Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) 13 grudnia nagrodził pięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego za ich wybitne projekty, które umacniają wartości europejskie, afirmują różnorodność wielu tożsamości Europy oraz promują dziedzictwo kulturowe jako sposób na zjednoczenie Europejczyków.

Niemiecki projekt „Smaki Dunaju – łączy nas chleb” prowadzony przez nienastawioną na zysk organizację „Danube – Networkers for Europe” (DANET), zdobył pierwszą nagrodę w wysokości 14 000 EUR. Pozostałe cztery inicjatywy: SWANS z Niemiec, Eco Museum z Włoch, Safe Passage ze Zjednoczonego Królestwa i Balkans Beyond Borders z Grecji otrzymały po 9 000 EUR.

„Podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 EKES ma nadzieję, że ta nagroda podniesie świadomość europejskiego bogactwa kulturowego oraz różnorodności i bogactwa tożsamości europejskich. Komitet pragnie wspierać projekty, które wzmacniają wspólne poczucie przynależności i znaczenia poprzez różnorodność. Pragnie zwiększać widoczność wielu projektów w całej Europie promujących europejskie wartości, takie jak poszanowanie ludzkiej godności i praw człowieka, wolność, demokrację, równość i praworządność. Ponadto Komitet pragnie podziękować tym osobom i organizacjom, które codziennie walczą o Europę opartą na tych wartościach” – stwierdził przewodniczący EKES-u Luca Jahier na ceremonii wręczenia nagród w Brukseli.

Zwycięski projekt DANET-u „Smaki Dunaju – łączy nas chleb” opiera się na pomyśle, by ludzie odbierali chleb jako formę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która ich wszystkich łączy i jednoczy w ich różnorodności. W ramach projektu w różnych krajach naddunajskich zorganizowano pieczenie chleba i festiwale, w które wspólnie uczestniczyli ludzie w różnym wieku, różnych narodowości i z różnych środowisk.

Organizacja DANET jest zarejestrowana w Niemczech, ale skupia różnych ekspertów i nienastawione na zysk organizacje o profilu edukacyjnym z krajów naddunajskich, takich jak Austria, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Słowacja i Węgry. Jako stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym, promujące innowacyjne uczenie się i udział w życiu społecznym wszystkich obywateli, DANET wyraża nadzieję, że jego projekt podniesie świadomość wspólnych korzeni kulturowych w regionie Dunaju i w Europie, inspirując do dialogu i wzmacniając więzi między różnymi pokoleniami i kulturami w Europie.

Przyjmując nagrodę, przewodnicząca DANET Carmen Stadelhofer powiedziała: „Chleb zawsze był symbolem wspólnoty i dzielenia się. Dzięki naszemu projektowi chcemy przełamywać bariery i zrobić coś dla opartej na solidarności i pokojowej Europy. Pracujemy w terenie i staramy się angażować wszystkich. Łączymy przedstawicieli różnych grup etnicznych, którzy w przeciwnym razie mogliby się nie spotkać. Kontaktujemy ze sobą ludzi starszych i młodych i włączamy tych, którzy mogą mieć trudności w znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Ta nagroda jest ogromnym uznaniem i uhonorowaniem wielu organizacji i osób zaangażowanych w ten projekt” .

Film wideo na temat nagrodzonych projektów można obejrzeć tutaj.

Kolejnym zwycięzcą konkursu jest inicjatywa SWANS, pierwsza tego rodzaju w Niemczech. Jest ona prowadzona przez grupę wolontariuszek, które organizują seminaria na temat kariery i przywództwa dla uzdolnionych studentek uniwersytetów z rodzin imigranckich i o innym niż biały kolorze skóry, po to by pomóc im uzyskać pracę, na jaką zasługują, i położyć kres ich dyskryminacji na rynku pracy.

Nagrodzony projekt z Włoch, Eco Museum, jest prowadzony przez spółdzielnię społeczną Aria Nuova. Pomaga pacjentom ze schorzeniami psychicznymi z mieszkań chronionych doświadczać sztuki i kultury z pierwszej ręki, potwierdzając uniwersalny charakter prawa do kultury.

Celem kampanii kulturalnej „80 lat później, dzieci uchodźców nadal potrzebują bezpiecznego przejścia” brytyjskiej organizacji Safe passage, jest uzyskanie większego poparcia społecznego dla dzisiejszych najmłodszych uchodźców przez porównanie obecnej sytuacji z operacją Kindertransport, masową akcją ratunkową podczas drugiej wojny światowej, w której brytyjscy obywatele przyjmowali dzieci uciekające przed prześladowaniami nazistowskimi. Organizacja „Safe passage” pomogła jak dotąd znaleźć schronienie bezpiecznymi i legalnymi szlakami dla ponad 1 500 dzieci.

Grecki zwycięzca to festiwal filmów krótkometrażowych organizowany przez organizację Balkans Beyond Borders. Co roku festiwal odbywa się w innym bałkańskim mieście. Prezentowane są na nim filmy twórców bałkańskich i nie tylko, a sztuka służy jako narzędzie pokonywania różnic zakorzenionych w burzliwej przeszłości tego regionu.

W jubileuszowym roku swojej 10. edycji Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyciągnęła 150 kandydatów z aż 27 państw członkowskich UE, co świadczy o ogromnym entuzjazmie społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich zakątków UE wobec krzewienia europejskich wartości i dziedzictwa kulturowego. Nagroda EKES-u służy wspieraniu ukierunkowanych na społeczność działań podejmowanych przez nagrodzone organizacje i poszczególne osoby.

Nagroda przyznawana jest za „doskonałość w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego”, a każdego roku wybiera się inny temat, obejmujący ważny obszar prac EKES-u. Tematem nagrody za rok 2017 była „innowacyjna przedsiębiorczość wspierająca integrację grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy”.