Handel, inwestycje, zabezpieczenie społeczne i solidarność – główne tematy 16. posiedzenia okrągłego stołu UE – Chiny

„Wkład społeczeństwa obywatelskiego wzbogaca wszechstronne partnerstwo między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową i prowadzi do lepszych stosunków międzynarodowych” – stwierdzili zgodnie przewodniczący EKES-u Luca Jahier oraz wiceprzewodniczący chińskiej Rady Społeczno-Gospodarczej Yang Chongui podczas 16. posiedzenia okrągłego stołu między obiema instytucjami. Wspólne oświadczenie wydane przez obie strony po 16. posiedzeniu okrągłego stołu UE – Chiny, które odbyło się w dniach 28-29 maja w Warnie (Bułgaria), jest streszczeniem głównych wniosków i zaleceń z tego spotkania.

„Okrągły stół EU-Chiny stał się jednym z głównych spotkań dwustronnych między UE a Chinami, co odzwierciedla ogólny pozytywny stan i stabilność tych stosunków” – powiedział przewodniczący EKES-u Luca Jahier, dodając, że UE i Chiny, ważni partnerzy gospodarczy, polityczni i strategiczni, powinni zajmować się wspólnie coraz większą liczbą zagadnień.

16. obrady okrągłego stołu dotyczyły przede wszystkim mechanizmów zabezpieczenia społecznego i solidarności społecznej, a także stosunków handlowych i inwestycyjnych między UE i Chinami.

Równolegle odbyło się spotkanie trójstronne na temat Roku Turystyki UE-Chiny 2018 zorganizowane wspólnie z bułgarskim Ministerstwem Turystyki i bułgarską Radą Społeczno-Gospodarczą. Inicjatywa ta ma na celu promowanie mniej znanych miejsc turystycznych, tworzenie warunków sprzyjających współpracy gospodarczej oraz poprawę sieci połączeń lotniczych między UE a Chinami, a także ułatwienia wizowe. (ia)