Często nie dostrzega się korzyści regionalnych wynikających z transformacji energetycznej

W dniu 31 maja Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował wysłuchanie w sprawie: „Transformacja energetyczna w regionach Europy”, które miało uwypuklić regionalne korzyści gospodarcze z transformacji w kierunku zdecentralizowanych i niskoemisyjnych zasobów energii. Temat ten pozostaje w dużej części niezbadany, mimo że transformacja ma wyraźny wymiar regionalny.

Przejście na czyste i odnawialne źródła energii może okazać się szczególnie korzystne dla regionów w gorszej sytuacji finansowej. Zmniejszyłoby to nierówności między różnymi obszarami w Europie i zapewniło lepszą spójność społeczną i regionalną w całej UE. Wykazano także, że lokalnie wytwarzana energia obywatelska zmniejsza ubóstwo energetyczne.

Pokazano to podczas wysłuchania na przykładzie dwóch udanych inicjatyw. Dzięki pierwszej z nich, projektowi wdrożonemu przez niemieckie miasto Treuenbrietzen, udało się zrealizować cel zapewnienia niezależnych dostaw czystej energii dla społeczności, która przechodziła w przeszłości trudności finansowe.

Inny przykład udanej transformacji energetycznej to projekt zrealizowany w Turośni Kościelnej we wschodniej Polsce, w jednym z najuboższych regionów UE. Udało się dzięki niemu osiągnąć znaczne zmniejszenie rocznej emisji CO2 oraz oszczędności w wysokości 95 000 EUR na rok.

Wyniki tego wysłuchania zostaną wykorzystane w opinii EKES-u „Skutki nowej, bezemisyjnej, zdecentralizowanej i cyfrowej struktury dostaw energii dla zatrudnienia i dla gospodarki regionalnej”. Ta opinia zostanie przedstawiona na lipcowej sesji EKES-u w obecności wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčovicia. (ll)