Program

EKES organizuje dziewięć sesji plenarnych rocznie. Zgromadzenie Plenarne przyjmuje zwykłą większością głosów opinie sporządzane przez grupy analityczne i przegłosowane przez sekcje / CCMI. Organizuje też wiele konferencji, wysłuchań publicznych i debat wysokiego szczebla związanych ze swoimi pracami.

Ponadto EKES przygotowuje wydarzenia kulturalne zgodnie z europejskim programem politycznym, takim jak prezydencje UE i obchody europejskiego lub międzynarodowego roku, a także z uwzględnieniem najistotniejszych dla siebie tematów.

Nasze wydarzenia