Skills and competences acquired in civil society organisations - how to recognise and value them in the labour market

This page is also available in

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego organizowana wspólnie z Komitetem do Spraw Pożytku Publicznego
"Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego– jak je dostrzec i docenić na rynku pracy"

10 lipca 2019r. – godz. 10:00 – 16:30
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sala im. Anny Walentynowicz - Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Celem Konferencji jest podjęcie próby identyfikacji umiejętności i kompetencji zdobywanych przez osoby działające w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego (takich jak organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców).  Podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób osoby te (zwłaszcza osoby młode) mogą wykazać się tymi umiejętnościami i doświadczeniem oraz łatwiej i lepiej włączyć się w rynek pracy. Konferencja skoncentruje się również na aktywnej roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako instytucji szkoleniowych, ponieważ oferują one różnego rodzaju szkolenia nie tylko dla swoich członków, ale także dla osób z zewnątrz, zainteresowanych zdobyciem bardzo konkretnych a niekiedy unikalnych kwalifikacji.

Rok 2019 to właściwy moment na podjęcie dyskusji na ten temat, ponieważ właśnie w tym roku Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu, w jaki państwa członkowskie wdrożyły zalecenie Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz poszukuje dobrych praktyk i nowych możliwości do bardziej efektywnych działań wspierających obywateli Unii europejskiej.

Mamy zaszczyt liczyć na znakomitych mówców. Prof. Piotr Gliński - Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie głównym prelegentem. W trzech sesjach tematycznych zabiorą głos eksperci i przedstawiciele polskich instytucji publicznych Komisji Europejskiej, unijnej agencji CEDEFOP, polskich uczelni, organizacji działających na szczeblu UE, a także polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i członków EKES-u. Debatę z uczestnikami przewiduje się po ich prezentacjach.

Tłumaczenie ustne będzie dostępne w języku polskim, angielskim i francuskim.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć na program i notatkę koncepcyjną.

Będzie nam milo spotkać się z Państwem na naszej imprezie!

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Ana Dumitrache.