WSTĘPNY PROGRAM

5/12/2018

This page is also available in

Godz. 8.30–9.00 Rejestracja i przerwa na kawę

Godz. 9.00–9.45 Uwagi wstępne

 

 • José Antonio Moreno Díaz, przewodniczący grupy EKES-u ds. praw podstawowych i praworządności
 • Uwagi: Marek Prawda, szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • Główny prelegent: prof. Morten Kjærum, dyrektor Instytutu Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego w Szwecji im. Raoula Wallenberga; wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie Aalborg i pierwszy dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2008–2015)
 • Główny prelegent: prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego (do potwierdzenia)

Godz. 9.45–11.00  Panel 1

Wolność zrzeszania się: polskie doświadczenia, najlepsze praktyki, wyzwania, perspektywy

 • Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Biuro Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Jan Jakub Wygnański, członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
 • Małgorzata Szuleka, badaczka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • Henryk Orfinger, właściciel przedsiębiorstwa Dr Irena Eris, przewodniczący Rady Głównego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

Otwarta dyskusja

Godz. 11.00–11.30 Przerwa na kawę

Godz. 11.30–13.00 Panel 2

Wolność zrzeszania się: sposób wzmocnienia praworządności i praw podstawowych?

 • Draginja Nadażdin, dyrektor Amnesty International w Polsce
 • Adam Gliksman, członek Komisji Krajowej NSSZ Solidarność
 • Marta Lempart, organizacja pozarządowa Ogólnopolski Strajk Kobiet, przywódczyni ruchu
 • Krzysztof Mazur, prezes Klubu Jagiellońskiego
 • Ewa Kulik-Bielińska, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego

 

Otwarta dyskusja

 

Uczestnicy mogą zabierać głos w językach polskim, angielskim i francuskim
i słuchać wypowiedzi w tych językach.